Forskarskolan Reesbe

Reesbe (resurseffektiva energisystem i den byggda miljö) är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna.

Företagsforskarskolan är ett initiativ som genomförs i nära samarbete  med företag i de tre regionerna Gävleborg, Dalarna och Mälardalen och finansieras av KK-stiftelsen tillsammans med deltagande företag.

Nyheter

 

Grattis till vår Licentiat Hossein Bakhtiari

12 november 2020, Högskolan i Gävle

 

Grattis till doktorshatten Tina Lidberg!

6 november 2020, Högskolan Dalarna, Borlänge.

 

Grattis till vår nya licentiat Anna-Lena Lane vid Högskolan i Gävle!

28 oktober 2020

 

Spikning: Ny avhandling av Tina Lidberg vid Akademin för teknik och miljö

Spikning av doktorsavhandlingen “Building Energy Efficiency Measures in District Heating Systems" av Tina Lidberg vid Akademin för teknik och miljö.

Datum: 28 oktober
Tid: 12:15
Plats: Forskarhörnan, Högskolan i Gävle

Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/64331029842

Välkomna!


Hossein Bakhtiari försvarar sin licentiatuppsats

Torsdagen den 12 november 2020 kl 10:00

Plats: Högskolan i Gävle, sal 33:203 samt via zoom https://hig-se.zoom.us/j/9368564101


Titel: Evalutation of Thermal Comfort and Night Ventilation in a Historic Office Building in Nordic Climate


Ordförfarande och examinator: Ewa Wäckelgård

Opponent: Patrik Rohdin

Huvudhandledare: Mathias Cehlin

Biträdande handledare: Jan Akander

Biträdande handledare: Abolfazl Hayati

Anmälan: om du vill anmäla dig som åhörare i sal 33:203, anmäl dig till Eva Wännström (ewm@hig.se) senast 5 november 2020.

Välkommen!


Tina Lidberg försvarar sin doktorsavhandling

Tina Lidberg försvarar sin doktorsavhandling "Building Energy Efficient Measures in District Heating Systems" den 6 november 2020 kl 13:00 på Högskolan Dalarna, Campus Borlänge.


Opponent:

Erik Dahlquist, Mälardalens högskola

Betygsnämnd:

Erik Dotzauer, Stockholm Exergi AB

Viktoria Martin, KTH

Sven Werner, Högskolan i Halmstad

Mats Rönnelid (reserv) , Högskolan Dalarna


Plats: Högskolan Dalarna Campus Borlänge, Röda vägen 3, Borlänge, sal B322

zoom: https://du-se.zoom.us/j/6791144226

Anmälan görs till Annette Lenne (HDa) per mail: ale@du.se


Anna-Lena Lane försvarar sin licentiatuppsats

Torsdagen den 29 oktober 2020 kl 10:00.

Plats: Gävle, HiG, sal 99:131 + zoom:

https://hig-se.zoom.us/j/69600187876


Titel: Building related renewable electricity production with storage and energy-efficient buildings

- Exploring barriers, drivers and quality assurance

Länk till avhandling:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-33402


Opponent: Professor Thomas Olofsson , Umeå Universitet

Examinator: Professor Björn Karlsson, Högskolan i Gävle

Reservexaminator: Docent Per Jernberg, Högskolan i Gävle

Anmälan: om du vill anmäla dig som åhörare i sal 99:133, anmäl dig till Eva Wännström (ewm@hig.se) senast 25 oktober.

Välkommen!


Grattis till vår licentiat Jessika Steen Englund vid Högskolan i Gävle!

Licentiatseminarium för Jessika Steen Englund 25/9-20, HiG

Grattis till vår nya licentiat Martin Warneryd!

8 juni 2020, Högskolan Dalarna

 

 

Grattis till doktorshatten Corey!

8 september 2020, Högskolan Dalarna

 

Grattis till doktorshatten Lukas!

10 september 2020, Mälardalens högskola, Västerås

 

Corey Blackman försvarar sin doktorsavhandling

Corey Blackman vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik försvarar sin doktorsavhandling ”Evaluation of Modular Thermally Driven Heat Pump Systems” den 8 september 2020 klockan 9.15 på Högskolan Dalarna.


Betygsnämnden består av lektor Zacharie Tamainot-Telto, University of Warwick, professor Ulrike Jordan, Kassel University och professor Andrew Martin, KTH. Opponent är professor Christian Schweigler, Munich University of Applied Sciences.

Fulltext avhandling

Anmälan

Om du vill delta som åhörare vid disputationen, anmäl dig till Annette Lenne på ale@du.se senast den 4 september 2020.

Uppge om du vill delta på plats i salen (sal 322 vid Campus Borlänge, Rödavägen 3, Borlänge) eller via länk. Ange också det för- och efternamn du vill använda om du deltar via länk.

Välkommen!

Text

Lukas Lundström försvarar sin doktorsavhandling

Lukas Lundström vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik försvarar sin doktorsavhandling ”Probabilistic Calibration of Building Energy Models” den 10 september klockan 10 (lokal Milos) på Mälardalens högskola i Västerås. Det går också att följa detta digitalt via Zoom.

Betygsnämnden består av professor Natasa Nord, Norwegian University of Science and Technology, professor Joakim Widén, Uppsala universitet och professor Sture Holmberg, KTH. Opponent är professor Angela Sasic, Chalmers tekniska högskola.

Fulltext avhandling

Anmälan för att delta digitalt

Om du vill delta som åhörare vid disputationen via Zoom, anmäl dig till Lukas.Lundstrom@kfast.se.

Välkommen!

Jessika Steen Englund försvarar sin licentiatuppsats

Jessika Steen Englund vid Akademien för teknik och miljö försvarar sin licentiatuppsats

"Prediction of Energy Use of a Swedish Secondary School Building - Building Energy Simulation, Validation, Occupancy Behaviour and Potential Energy-Efficiency Measures"

Torsdagen den 25 september kl 13:00 i sal 99:133 vid Högskolan i Gävle.

Seminariet kommer att sändas via zoom: https://hig-se.zoom.us/j/69771379232


Fulltext avhandling


Betygsnämnd: Opponent Tomas Persson docent, tekn dr, univ. lektor inom energiteknik vid Högskolan Dalarna.

Ordförande och examinator är Professor Björn Karlsson vid Högskolan i Gävle.

Fulltext avhandling

Anmälan

Om du vill delta som åhörare (sal 99:133) vid licentiatseminariet, anmäl dig till Eva Wännström, ewm@hig.se senast den 18 september 2020.

Välkommen

Licentiatseminarium för Martin Warneryd

Martin Warneryd försvarar sin licentiatuppsats i energi- och miljöteknik

Martin Warneryd försvarar sitt licentiatarbete “ The social power grid – the role of institutions for decentralizing the electricity grid” den 8 juni klockan 9.15 på på Högskolan Dalarna.

Betygsnämnd: Docent Cajsa Bartusch, Uppsala universitet och doktor Frank Fiedler, Högskolan Dalarna. Opponent är Tomas Kåberger, affilierad professor vid Environmental Systems Analysis/Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola.

Anmälan

Om du vill delta som åhörare vid disputationen, anmäl dig till Annette Lenne på ale@du.se senast den 4 juni 2020.

Uppge om du vill delta vid Högskolan Dalarna i Borlänge eller via länk. Ange också det för- och efternamn du vill använda om du deltar via länk.

Välkommen!


Slutseminarium för Ricardo

Ricardo Ramirez Villegas, doktorand inom Reesbe vid Högskolan i Dalarna och Byggpartner AB, håller slutseminarium tisdagen den 3/3 2020 kl 09:00-10:30 via zoom.

https://hig-se.zoom.us/j/784831714

Avhandlingens arbetstitel: ”Energy efficient renovation from a life cycle perspective – A Swedish case study”

Forskarutbildningsämne: Energisystem

Extern granskare: universitetslektor Sofia Lidelöw, Luleå Tekniska Universitet

Huvudhandledare: prof. Ola Eriksson, Högskolan i Gävle

Biträdande handledare: prof. Thomas Olofsson, Umeå Universitet

Seminariet hålls på engelska.

Seminariet inleds med en presentation av avhandlingsarbetet under c:a 20 minuter. Därefter leder den externa granskaren en kritisk diskussion med doktoranden under 30-45 minuter. Resterande del av seminariet (minst 30 minuter) är öppet för frågor och synpunkter från i första hand forskningsledaren, ämnesansvarig och ämnets professorer och i andra hand övriga deltagare.

Välkomna!


Text

Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)