Utbildningar inom miljöteknik

Utbildningen är i huvudsak inriktad på kurser inom de egna programmen Miljöingenjör och Miljöstrateg samt Tekniskt basår och Bastermin. Vi erbjuder även kurser på grundnivå inom angränsande högskoleingenjörsprogram samt avancerad nivå. Miljöteknik ansvarar även för kurser på forskarnivå inom energisystem.

Utbildningsprogram

Grundutbildning

 1. Miljöingenjör
 2. Miljöstrateg 180 hp

Kurser

Grundutbildning

Miljöteknik

 1. Avfallshantering 7.5 hp
 2. Avancerad VA-teknik 7.5 hp
 3. Biologiska processer och miljöers roll i samhället 7.5 hp
 4. CAD för VA-teknik 7.5 hp
 5. Examensarbete miljöteknik (h-ing) 15 hp
 6. Examensarbete miljöteknik (kand.) 15 hp
 7. Fördjupning inom miljöstrategiskt arbete 15 hp
 8. Fördjupning inom miljöteknik 15 hp
 9. Hydrologi 7.5 hp
 10. Introduktion till miljöstrategiskt arbete 15 hp
 11. Introduktion till miljöteknik 15 hp
 12. Livscykelanalys 7.5 hp
 13. Miljö- och vattenkemi 7.5 hp
 14. Miljöbedömning av byggnader 7.5 hp
 15. Miljöbedömning av energisystem 7.5 hp
 16. Miljömikrobiologi 7.5 hp
 17. Mobilitet och hållbara transporter 7.5 hp
 18. Samhällets miljöstyrning 7.5 hp
 19. Systemperspektiv på miljöstrategiskt arbete 15 hp
 20. Systemperspektiv på miljöteknik 15 hp
 21. VA-teknik 7.5 hp

Avancerad nivå

 1. Environmental Assessment of Buildings, 7.5 hp

Forskarutbildning

 1. Miljösystemanalys 4 hp
 2. Modellering och simulering av miljöpåverkan 4 hp
 3. Miljöpåverkansbedömning 2 hp
 4. Energisystem 7.5 hp
 5. Vetenskapsfilosofi
 6. Vetenskapsteori
 7. Scientific writing 7.5 hp
 8. Kvantitativa och kvalitativa metoder 10 hp

Uppdragsutbildning

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-04-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)