Miljöteknik

Miljöteknik vid Högskolan i Gävle bedriver forskning och utbildning i samverkan med omgivande samhälle som på flera sätt bidrar till att uppfylla miljömålet God bebyggd miljö. Genom detta arbete bidrar vi även i att nå flertalet av de andra miljömålen. Våra främsta styrkor är kompetens inom kemi och systemanalys.

Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar sett i ett livscykelperspektiv. Områden som brukar räknas in i miljöteknik är

 • Avfallshantering
 • Buller
 • Byggande och boende
 • Energi och klimat
 • Luftrening
 • Marksanering
 • Miljökonsulter
 • Systemteknik
 • Styr- och reglerteknik
 • Transporter
 • Utbildningstjänster
 • Vattenrening

Inom ämnet miljöteknik vid Högskolan i Gävle bedrivs såväl undervisning och forskning inom flera av dessa områden – och det görs så gott som alltid i samverkan med samhällsaktörer.

Utbildning

Utbildningen är i huvudsak inriktad på kurser inom de egna programmen miljöingenjör och miljöstrateg samt tekniskt basår och bastermin. Vi erbjuder även kurser på grundnivå inom angränsande högskoleingenjörsprogram samt avancerad nivå. Miljöteknik ansvarar även för kurser på forskarnivå inom energisystem.

 1. Utbildning

Forskning

sker ofta utifrån ett systemperspektiv där olika typer av miljöproblem relaterade till tekniska system i den byggda miljön analyseras. Även utveckling av metoder, tekniker och processer inom kemitekniken ingår. Ett övergripande syftet är att bidra till beslutsunderlag för att kunna åstadkomma förbättringar av miljöprestanda.

 1. Forskning

Samverkan

Samverkan med omgivande samhälle sker på många olika sätt inom alla delar av vår verksamhet. Samverkan sker såväl internt på högskolan som med offentlig verksamhet, privata företag och andra lärosäten inom och utom landet.

 1. Samverkan
Kontakt

Ola Norrman Eriksson, Professor

Tel: 026-64 81 45
E-post: Ola.Eriksson@hig.se

Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-08-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)