Student på sjuksköterskeprogrammet

Här finns information till dig som är student på Sjuksköterskeprogrammet

Huvudområdet omvårdnad

Huvudområdet omvårdnad

Riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter

I sjuksköterskeprogrammets kurser ingår många skriftliga uppgifter. Dessa texter ska vara akademiskt skrivna.


Examensarbete

E-publicering av examensarbete

E-publicering innebär att studenten själv lägger in examensarbetet i dess slutgiltiga/godkända version i databasen DiVA.

Riktlinjer för examensarbete

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 

Sjuksköterskeprogrammet är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i tre av programmets kurser, dessutom ingår det fältstudier inom olika verksamhetsområden i ytterligare två kurser.

VFU-portalen - KLIPP

Bostäder i samband med VFU:n

Om du behöver ordna boende på den ort där du har din vfu ordnar du det själv. Här finns några tips:

Hälsodeklaration Region Gävleborg

Inför vårdtagarnära arbete/praktik/VFU ska alla studerande lämna en hälsodeklaration och i förekommande fall genomgå en hälsoundersökning. Du som student är själv ansvarig för din ifyllda Hälsodeklaration under hela din utbildning och ska vid förfrågan kunna visa upp Hälsodeklarationen på din VFU plats i Region Gävleborg.

Hälsodeklarationen

Hälsodeklarationen i PDF-format

Informationsfilm

Informationsfilm om hur du fyller i Din Hälsodeklaration

Länkar som anges i filmen

Hälsodeklarationen i PDF-format

Folkhälsomyndighetens sida om barnvaccinationer

Informationssida Region Gävleborg (Informationen under rubriken Student/praktikant PRAO/APL/VFU/LIA gäller studenter)

Inlämning

Ifylld Hälsodeklaration lämnas in på Studentcentrum i Studentservicedisken senast 8 veckor innan planerad VFU. Du måste legitimera dig när du lämnar in blanketten.

Öppettider Studentservicedisken:

Måndag-torsdag kl 12-13

Hälsodeklarationen kommer sedan att postas till den adress som du angivit på blanketten. I kuvertet hittar du ett brev där det står om du behöver vidta några åtgärder utifrån dina svar t.ex. vaccinera dig.

Återbetalning av utlägg för vaccination

Högskolan i Gävle bekostar vid behov, enligt gällande avtal studentens vaccinationer enligt gällande riktlinjer. Studenten tar kontakt med valfri vaccinationscentral alt. sin HC för att boka tid för vaccination/er enligt gällande riktlinjer.

Blankett återbetalning av utlägg för vaccinationer

Kontaktperson Hälsodeklaration:
Julia Högnelid, AHA
E-post: julia.hognelid@hig.se
Telefon: 026–64 81 75

Hälsodeklaration/Hälsointyg Region Stockholm

Alla studenter som gör VFU i Stockholms län måste ha ett Hälsointyg. Detta Hälsointyg utfärdas en gång under utbildningen, därefter har studenten själv ansvar för sitt Hälsointyg under hela sin utbildning, intyget ska visa upp på samtliga VFU platser i Stockholm/Norrtälje. Om studenten tappar bort sitt Hälsointyg ansvarar studenten själv för att få nytt Hälsointyg samt eventuella tillkomna kostnader för detta.

Länk till informationssida Region Stockholm

Hälsointyg

Högskolan Gävle har skrivit ett avtal med Företagshälsovården Hela i Norrtälje som kommer utfärda Hälsointyget. Ta kontakt med Hela och boka tid för ett besök hos dem, hälsointyget behöver vara klart i god tid innan du ska påbörja din VFU.

När du går till Hela på ditt inbokade besök skall du ha med en ifylld hälsodeklaration som gäller för Stockholms län, se länk nedan. Hela utfärdar sedan ditt hälsointyg och eventuella vaccinationer som kan behövas, detta är kostnadsfritt för dig.

SLL Hälsodeklaration:

Länk till Hälsodeklaration

Kontaktuppgifter Hela:
Telefon: 0176-173 80
Hemsida Hela


Bedömningsformulär och instruktion AssCe

Bedömningsformuläret AssCe är ett underlag för diskussion mellan student och handledare vid bedömning av studentens professionella utveckling.

Kontakt

Marit Silén, utbildningsledare 
marit.silen@hig.se
070-713 89 12

Vid frågor som rör registrering:

Utbildningsadministratör
E-post: studentsupport@hig.se
Tel: 026-64 81 00 måndag-torsdag 9-10


Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-10-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)