Examenshögtid 5 juni 2020

På grund av corona-pandemin och de rekommendationer som gäller från Folkhälsomyndigheten om större sammankomster, är alla traditionella avslutningsceremonier inställda vid vårterminens slut i år (vt 2020).

Examen

För de studenter på AHA som inte överenskommit annat med sina respektive utbildningsledare, så välkomnas ni till en kort alternativ och digital examensstund fredag 5 juni.

På era respektive aktuella kurser (den sista på terminen) eller er gemensamma Bb-sida, läggs en ZOOM-länk ut som ni checkar in på vid rätt tidpunkt.

Samla de vänner och familj ni kan och fira er examen! Följ de rekommendationer som gäller från myndigheter p g a coronasituationen.

Utbildningsledare från varje program håller ett live-tal.

Tider (ca)

10.00: Sjuksköterskeprogrammet, länk i Bb på kursen Tillämpning av omvårdnad som vetenskap...

10.30: PA-programmet, länk i Bb på gemensam sida PA-programmet, HT17

11.00: Folkhälsostrateg för hållbar utveckling, länk i Bb på kursen Forskningsmetoder i folkhälsovetenskap II…

11.30: Bachelor of Science in Social Work, link in Bb in course Thesis in Social Work 15 credits

Länkarna kommer att vara tillgängliga i god tid innan start.


Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-05-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)