Student på Distriktssköterskeprogrammet

Här finns information till dig som är student på Specialistsjuksköterskeprogrammet -inriktning distriktssköterska  60 hp

Riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter

I sjuksköterskeprogrammets kurser ingår många skriftliga uppgifter. Dessa texter ska vara akademiskt skrivna.

Riktlinjer för skriftliga uppgifter

Försättsblad studie- eller examinationsuppgift

Bedömningsformulär och instruktion

Bedömningsformuläret AssCe är ett underlag för diskussion mellan student och handledare vid bedömning av studentens professionella utveckling.

Examensarbete

E-publicering av examensarbete

E-publicering innebär att studenten själv lägger in examensarbetet i dess slutgiltiga/godkända version i databasen DiVA.

Publicera din uppsats

Riktlinjer för examensarbete

Riktlinjer för examensarbete i huvudområdet omvårdnad på grund- och avancerad nivå.

Hur deltagarna identifierats

Länk till forskningsetiska rådet för information om riktlinjer vid empiriska studier, informationsmaterial till verksamhetschef samt deltagare i studier

Kontakt

Marit Silén, utbildningsledare
070-713 89 12
marit.silen@hig.se

Annica Björkman, biträdande utbildningsledare
026-64 84 04, annica.bjorkman@hig.se

Utbildningsadministratör
E-post: studentsupport@hig.se
Tel: 026-64 81 00 mån-tor 9-10

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-10-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)