Studentinformation

Kurs- och programfrågor

Har du studierelaterade frågor om till exempel registrering, betygsrapportering, tentamina och välkomstbrev vänd dig till kurs- och programadministrationen.

Kursplaner

I kursplanen finns bl.a. kursens mål, innehåll och litteraturlista.

Programfrågor

Programinformation för innevarande student

Här finns information, material och annat bra att veta som rör våra olika program:


Stipendier

Ansökan om stipendier och nomineringar
Webbformulär för ansökningar och nomineringar, till de stipendier som finns att söka.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-11-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)