Grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk familjeterapeutisk och relationell inriktning , 45 hp

Högskolan i Gävle erbjuder utbildning i grundläggande psykoterapi, motsvarande Steg 1. Denna kommer att starta höstterminen 2019. Utbildningen präglas av en sammanhållen process, hög kvalitativ handledning samt föreläsare av hög klass.

Kursen har gett mig nya perspektiv, aha-upplevelser och vidgat mina cirklar.

 Tidigare deltagare

Under hela utbildningsprocessen närvarar kursledare Görel Fred, socionom, familjeterapeut och leg. psykoterapeut, för att skapa ett positivt lärandeklimat i gruppen. Detta utöver de föreläsningar som hon själv ger.

Under termin 2,3 och 4 delas deltagarna in i fyra handledningsgrupper där kravet är att ta med en familj in i handledningsrummet eller ta med en inspelning av ett familjesamtal. Dessa handledningsgrupper leds av erfarna handledare som samtliga är leg. psykoterapeuter.

Utbildningen gästas av nationella och internationella föreläsare med högt renommé inom det systemiska och sociala arbetet.

Exempel på välrenommerade föreläsare som gästar utbildningen är:

 • Jakko Seikkula
 • Nora Bateson
 • Ingegerd Wirtberg
 • Fanny Marell
 • Kia Mårtensson-Blom
 • Eva Redemo
 • Justine van Lawick
 • Sam Larsson

Kursinnehåll

 • Systemiska begrepp och systemisk familjeterapi
 • Manualbaserat och evidensbaserat förhållningssätt inom familjeterapi
 • Orientering om familjeterapins plats
 • Anknytningsteori
 • Utvecklingspsykologi
 • Samtal med barn
 • Olika diskurser inom diagnoser
 •  Diagnos begreppet ur ett medicinskt, filosofiskt och transdisciplinärt / systemiskt förhållningssätt
 • Orientering i andra terapeutiska metoder som KBT, psykodynamisk och existentiell terapi
 • Fördjupningsarbete
 • Handledning

Mycket relevant kunskap. Detta borde det pratas mer om på arbetsplatserna

Deltagare i utbildningen 2014-2016

Undervisning

Utbildningen omfattar 45 hp och löper under fyra terminer med start höstterminen 2019. Undervisningen sker under två sammanhållande dagar per månad och omfattar teori och handledning. Deltagarna delas in i fyra handledningsgrupper med max 6 deltagare per grupp. Undervisningen sker på Högskolan i Gävle. Vissa föreläsningar anordnas som öppna föreläsningar där även andra inbjuds att delta. För studenterna är dessa föreläsningar en del i den ordinarie undervisningen.

Förkunskapsnivå

Akademisk yrkesexamen inom vårdsektorn eller sociala sektorn om minst 180 hp samt minst 3 års yrkeserfarenhet inom nämnda område rekommenderas.

Kostnad

23 500 kr/ termin exklusive moms. Utbildningen pågår under fyra terminer. Litteraturkostnad tillkommer

Anmälan

Anmälan senast den 1 april 2019.

Anmälan sker här

Begränsat antal platser. Vid fler anmälda än platser kan ett urval ske utifrån motiveringsbrev och CV. Detta skickas till erika.ehn@hig.se. Brevet ska vara max en sida och innehålla motivering till varför du önskar gå utbildningen, vilka förväntningar du har på den och hur du förväntar dig ha framtida användning av utbildningen. 

Psykoterapiutbildning motsvarande Steg 1

En grundläggande psykoterapiutbildning ger aldrig garantier för intag till en s.k. Steg 2 utbildning. Det är upp till varje lärosäte att bedöma den grundläggande utbildning som man genomgått. Detta gäller för alla grundläggande psykoterapiutbildningar.

Utbildningen har utformats för att motsvara den tidigare statliga Steg 1 utbildningen i fråga om undervisningstid för teori och handledning.

De flesta fortsättningsutbildningar till legitimerad psykoterapeut kräver idag en genomgången egen terapi på 50 timmar som inte är äldre än 5 år vid ansökningstillfället. Vanligt är också att 30 timmars familjerekonstruktion i grupp efterfrågas vid familjeterapeutiskt inriktade Steg 2 utbildningar. Dessa former av terapi ombesörjes inte inom denna utbildnings ram.

Vad gäller vid uppdragsutbildning?

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid uppdragsutbildning. Vilka får köpa, syfte och andra regler för utbildningsformen. Vanliga frågor om uppdragsutbildning

Kontakt

Kursansvarig
Erika Ehn, 026-648247
Marie Löhman tel: 026-648263

Kursledare är Görel Fred, tel: 070-8798985

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)