BAS-utbildning- om missbruk och beroende

Högskolan i Gävle erbjuder på nytt våren 2019 en uppdaterad grundläggande utbildning inom missbruks- och beroendevård. Den ges i syfte att inspirera och uppdatera yrkesverksamma inom Region Gävleborg och kommuner som berörs av missbruksproblematik i vardagen.

Utbildningen kommer att ge en ökad förståelse av olika perspektiv och aspekter vad gäller missbruks- och beroendevård. Utbildningen ges under tre heldagar som innehåller olika teman.

Kursdagar och innehåll

9 april, 16 april och 23 april 2019 kl. 9-16 i Gävle (Clarion hotell Winn) samt Söderhamn (CFL Söderhamn)

9 april

Perspektiv på missbruk och missbruksbehandling
Sam Larsson, professor i socialt arbete, Högskolan i Gävle
Thérèse von Braun, universitetsadjunkt i socialt arbete, Högskolan i Gävle

Hur påverkas människan ur ett medicinskt perspektiv?
Biosociala faktorer för missbruks-och beroendeutveckling
och hjärnans belöningssystem

Katarina Hermansson läkare, specialist i allmänmedicin och ansvarig för Gävleborgs beroendemottagningar i Hudiksvall, Ljusdal och Söderhamn
Lokal: Gävle, Clarion hotell Winn (i Åhlénshuset)

16 april

Komplexa behov och komplexa organisationer
Pär Grell, universitetslektor inom socialt arbete vid Högskolan i Gävle

Juridiska perspektiv på samverkan
Gunilla von Wachenfeldt, advokat, företrädare för barn i LVU-mål, tvister om vårdnad, boende och umgänge, men även vid internationella vårdnadstvister om hedersrelaterat våld
Lokal: CFL Söderhamn

23 april

Etik i socialt arbete
Pär Grell, universitetslektor inom socialt arbete, Högskolan i Gävle

Anhörig och brukarperspektiv
Linda Ytterholm, universitetsadjunkt inom psykologi, Högskolan i Gävle
Lokal: CFL Söderhamn

Läs mer om utbildningen här

Om uppdragsutbildning

Denna kurs är en uppdragsutbildning. Genom uppdragsutbildning erbjuds arbetsgivare personalutbildning för anställda mot avgift. Uppdragsutbildning erbjuds till juridiska personer. Vi förbehåller oss att vid för få antal deltagare ställa in kursen.

Pris

2500 kr inkl. moms per person

Anmälan

Senast 31 mars vill vi ha din anmälan.

Kontakt

Anna Jansson Åkerson, samverkansansvarig, Högskolan i Gävle
tel 026-64 87 90 e-post anna.jansson@hig.se

Marie Löhman, utbildningsledare, Högskolan i Gävle
tel 026-64 82 63 e-post marie.lohman@hig.se

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-08-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)