Nordhelse

Nordhelse är det äldsta nätverket som har haft samarbete sedan åtminstone 1995. Nordhelse har ett aktivt mobilitetssamarbete för studerande och lärare inom sjuksköterskeprogrammet samt kvalitetsarbete mellan högskolorna vilket sker mellan 7 lärosäten

Finland

Vasa Yrkeshögskola

Danmark

Norge

Sverige

Norduniversitetet i Namsos är koordinator för nätverket sedan 2019.

Genomförda aktiviteter

Samarbetet inom nätverket är framförallt ett mobilitetssamarbete för studerande och lärare, men även ett viktigt forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att stärka det nordiska samarbetet, utveckla utbildningarnas vetenskaplighet och yrkenas profession. De aktiviteter som har genomförts med syftet att genomföra kunskaps- och erfarenhetsutbyte har framförallt varit Workshops.

Workshop 6 – E-lärande pedagogiskt och didaktiskt perspektiv inom sjuksköterskeprogrammet genomfördes 20-22 februari 2018 vid Högskolan i Gävle, Sverige. Nätbaserat lärande, Digitala verktyg som stöd i undervisningen för skapande av pedagogiska mervärden, Lärarperspektiv, studentperspektiv, Utvärdering och bedömning av studenter, kliniska övningar –simulering.

Workshop 5 - Välfärdsteknologi inom sjuksköterskeprogrammet genomfördes 13-15 mars 2017 NTNU institutt helsevitenskap i Ålesund, Norge.

Workshop 4 - Nordiskt samarbete · Innovation och entreprenörskap · Främjande av hälsa och välfärd genomfördes 10-13 maj 2016 i Borgå Finland med 2 teman: Innovation och entreprenörskap och Främjande av hälsa och välfärd.

Workshop 3 – Verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet genomfördes 5-7 maj 2015 campus Stjørdal Norge med sex diskussionspunkter som grund: 1: Hva er viktige forutsetninger for studentenes læringsutbytte i praksisstudiene/VFU? 2: Veiledning av studenter i praksisstudiene/VFU, 3: Øvelser og tester i kliniske/praktiske ferdigheter i høgskolen? Kliniske tester i VFU/praksisstudiene? 4: Skriftlige oppgaver/arbeidskrav i praksisstudiene, 5: Vurderingsordning, 6: Hva skjer når studenten ikke viser forventet progresjon/faglig utvikling i praksisstudiene/VFU?

Workshop 2 - genomförandet av kandidatexamen/bacheloroppgaver utifrån student, handledare och examinators perspektiv. Genomfördes 5-7 maj 2014 i Köpenhamn Danmark med sju diskussionspunkter som grund: 1: Hvordan forberedes studentene gjennom utdanningen til bacheloroppgaven? 2. Hvordan gjennomføres selve bacheloroppgaven og forberedelsene til denne? 3. Vilka ämnen väljer studenterna? 4. Vilka metoder väljer studenterna? 5. Hur arbetar ni med problematiseringen? 6. Hur sker handledningen? 7. Vilka formella krav ställs på examinatorn?

Workshop 1- läkemedelshantering genomfördes 27-29 maj 2013 i Gävle Sverige med två teman: Läkemedelsberäkning, Patientsäkerhet och läkemedelsvård samt diskussioner kring: Hur/Vad skall vi göra för att öka intresset bland studenterna för läkemedelsräkning? Studentaktive læringsmetoder, Nationell slutexamination för sjuksköterskeexamen, Medikamentregning – mer enn matematikk! Second Life- virtual undervisning miljö och Identifikation, medicinadministration, dispensering, sikker kommunikation, UTH (utilsigtede hændelser) dokumentation og sygeplejerskens ansvarsområde.

Aktuellt

Mobilitet inom nätverket genomförs kontinuerligt.

Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-06-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)