Nordplus

Nordplus högre utbildning är ett samarbete mellan högskolor, universitet och yrkeshögskolor i Norden och Baltikum, inom ramen för Nordplus.

Mål för Nordplus högre utbildning

Målsättningen är att bidra till stärkt samarbete mellan aktörerna inom högskolesektorn men också med arbetslivet. Utbyte och spridning av god praxis och innovativa resultat är viktigt. Programmet vill också främja akademisk mobilitet och praktik av hög kvalitet.


Intresseanmälan och ansökan om VFU i Norden

Intresseanmälan för VFU gällande sjuksköterskeprogram inom Norden genom Nordhelse och VAUM+ skickas med e-post till Eva Westergren eva.westergren@hig.se senast 1 februari för kommande höst eller vår. Ansökningar som inkommer behandlas utifrån ekonomiska förutsättningar för nätverket och/ eller mottagande skolan möjlighet att kunna genomföra mottagande av VFU student.

Krav inför mobilitetutbyte

För att få åka på ett mobilitetsutbyte krävs det att du fullföljt dina studier och inte har några studieuppgifter kvar. De studenter som har möjlighet att åka på ett mobilitetsutbyte studerar i kurs 7, med VFU inom äldreboende, primärvård, hemsjukvård och psykiatri. Den totala VFU-längden kan vara 5, 10 eller 15 veckor.

Åtagande

Vid ett utbyte är du som student ambassadör och ett officiellt ansikte utåt för Högskolan i Gävle och Akademin för hälsa och arbetsliv.

Efter avslutad VFU utanför Sverige förväntas studenten:
Informera övriga i sin kurs om erfarenheterna från utbytet
Finnas tillgänglig för de studenter som kommer från andra nationer för utbyte vid Akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle sjuksköterskeprogram Informera kommande utbytesstudenter vad det innebär att vara utbytesstudent Informera andra studenter vad det innebär att vara utbytesstudent

Nätverksavtal

Samarbetspartners inom Nordplus

Kontakt

För ytterligare information, ansökningsblanketter eller svar på frågor, kontakta:

Eva Westergren
eva.westergren@hig.se

Sarah Karlsson (föräldraledig t.o.m. våren 2021)
sarah.karlsson@hig.se

Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-06-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)