Vad händer inom ASK?

Inom ASK arrangeras möten och konferensen där yrkesverksamma inom olika organisationer inom det sociala fältet och forskare möts.

Aktuellt hösten 2020

Under hösten 2020 arrangerar vi bland annat en seminarieserie om våld, en träff där vi diskuterar utvecklingsstöd inom socialt arbete och konferensen Forskare möter praktiker.

Samtalsserie om våld

Följ Högskolan i Gävles nya digitala samtalsserie om våld. Forskare berättar om våld utifrån olika teman och med ett vetenskapliga perspektiv. Varje föredrag följs av ett samtal med personer från fältet som arbetar med våld, våldutsatthet och prevention. Du har också möjlighet att delta i samtalet och ställa frågor.

Program

Seminarierna genomförs den sista fredagen i varje månad, och tiden är kl 13.00-14.30.

25 september
Del 1: Våldsbrottsligheten i Sverige ur långt och kort perspektiv

Vilka förändringar har skett i våldets struktur och omfattning över tid och vilka orsaker har våldet? Jerzy Sarnecki ger en översikt över våldsbrottsligheten i Sverige och belyser skjutvapenvåld i kriminella kretsar, det dödliga våldet, misshandel, rån, och kopplingen mellan kön och våld.

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Jerzy Sarnecki är professor emeritus i allmän kriminologi vid Stockholms Universitet samt professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet samt Institutet för Framtidsstudier i Stockholm.

23 oktober
Del 2: Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning/omskärelse som utförs på flickor på flera platser i världen
har sedan några decennier i allt större grad omtalats som våld mot flickor och
kvinnor. Malin diskuterar våldsaspekten i könsstympning, inte bara i handlingen,
men det diskursiva våldet kring offergörandet av kvinnor som har könsstympats,
samt mot grupper som sägs utföra kvinnlig könsstympning.

Malin Jordal jobbar som lektor på Avdelningen för vårdvetenskap på Akademin för hälsa och arbetsliv.

Malin Jordal är lektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle. Hon har disputerat inom internationell hälsa vid Uppsala Universitetet. Vid Centrum för Genusvetenskap, Uppsala Universitetet har hon arbetat med ett projekt om rekonstruktiv kirurgi efter könsstympning.

27 november
Del 3: Våld i nära relationer under en pandemi
– vad kan vi lära oss av Coronakrisen?

Under Coronapandemin har larmrapporter om ökat våld i nära relationer kommit från myndigheter och hjälporganisationer. Men vad vet vi om hur våld och hjälpsökande påverkats av pandemin? För utsatta personer är social isolering ett problem, även när ingen pandemi pågår. Vad kan covid-19 lära oss om utformningen av stöd till våldsutsatta personer?

Sara Skoog Waller forskar om vittnen som enbart hört förövarna och hur de kan identifiera eller beskriva dom genom enbart rösten.

Sara Skoog Waller är fil. dr i psykologi och forskar inom våld i nära relationer vid
Högskolan i Gävle. Hon disputerade i psykologi vid Mittuniversitetet förra året.

22 januari
Del 4: Våld i arbetslivet - utveckling, omfattning och åtgärder

Våld och hot i arbetslivet är inte enbart ett arbetsmiljöproblem utan även ett demokratiproblem. Det handlar om allt ifrån stalkning, våld inom vård och skola, terrorism och skolskjutningar. Sofia går igenom vad våld på jobbet kan vara, vilket våld som ökar och vad vi bör göra åt det.

Porträttbild Sofia Wikman

Sofia Wikman är docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle där hon arbetar som lektor i utredningskriminologi. Hon disputerade i kriminologi vid Stockholms Universitet och har även varit anställd som forskare på KTH för avdelningen för risk och riskfilosofi.

26 februari
Del 5: Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som inte bara orsakar stort mänskligt
lidande utan även leder till betydande kostnader för samhället. Fysisk och psykisk
ohälsa är vanligare bland människor som har utsatts för våld. Förebyggande och
hälsofrämjande insatser på samhällsnivå kan förhindra att barn, unga, vuxna och
äldre utsätts för våld och därigenom kan negativa hälsokonsekvenser reduceras.

Porträtt Agneta Morelli

Agneta Morelli är universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Anmälan

Seminarierna är kostnadsfria, men anmälan krävs. Efter anmälan får du en zoom-länk till seminariet. Du anmäler dig via e-post till: sara.wallerskoog@hig.se


Seminarieserien genomförs i samarbete med Gävle kommun, Länsstyrelsen Gävleborg och ASK - Arena för social kunskapsutveckling

21 oktober: Forskare möter praktiker

Välkommen till 2020 års Forskare möter praktiker. Detta tillfälle kommer att sändas via zoom vilket gör det än mer tillgängligt för fler i hela regionen. Som vanligt bjuder Forskare möter praktiker på inspiration, ny kunskap och nya möten med och mellan forskare och praktiker. Dessutom kan vi presentera Tom Alandh som huvudföreläsare. Tom Alandh har gjort över 100 dokumentärfilmer som berör och skildrar livet som det kan vara.

Se programmet här

Kontaktpersoner:
Bo Söderqvist, ASK, Högskolan i Gävle, 026- 648231 (bo.soderqvist@hig.se)

Karin Tillberg Mattsson, FoU Välfärd, Region Gävleborg, tel: 026-65 02 64, (FOU.Valfard@regiongavleborg.se)


Tidigare möten och seminarier som har arrangerats av ASK

Här kan du hitta mer information om tidigare möten och seminarier som har arrangerats av ASK. Det kan vara dokumentation av träffen, presentationsmaterial och inbjudningar.

Processtöd för forskning och utveckling i samverkan

Under processtöd stödjer ASK arbete med att finna gemensamma idéer där utveckling och forskning kan mötas. En aktuell process 18/19 är ett arbete inom integration och inkludering. En del i det arbetet har utgått från arenaträffen med Innolab.

När idéer kring gemensamma frågor kring forskning och utveckling uppstår har vi i ASK tagit fram en modell utefter vi arbetar för att föra parterna fram till en gemensam idé som kan genomföras. Här finns en bild hur vi arbetar gemensamt och vad som kan bli resultatet

Forskningsprojekt med koppling till ASK

Fältgruppen Gävle Kommun
Forskare inom socialt arbete arbetar nära fältgruppen i Gävle Kommun och samarbetar inom utbildning och forskning för att utveckla ny kunskap och utveckla fältgruppens arbete och verksamhet.

Arbetsmiljö inom socialtjänsten
Forskare från Högskolan i Gävle har arbetat med arbetsmiljö och villkor för socialsekreterare i Gävle kommun genom coaching och utbildning. Ger det mer nöjd personal och hur påverkar det personalomsättningen?


Logga ASK
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-09-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)