ASK, Arenan för Social Kunskapsutveckling- Styrgrupp

Styrgruppen för ASK är ambassadörer för samverkansarenan. Men dess roll är naturligtvis också att styra, planera och utvärdera verksamheten i ASK. Styrgruppen verkar för att den gemensamma samverkan mellan verksamheter, forskning och akademi ska utvecklas och möjliggöras.

I styrgruppen för ASK ingår

Anna-Karin Eklund
Förvaltningschef omvårdnad Söderhamn

Lars Lodin
Bitr. förvaltningschef Socialtjänsten Gävle Kommun

Per Åsbrink
Verksamhetsutvecklare Socialtjänsten Gävle Kommun och Fou-Välfärd Region Gävleborg

Jofen Kilström
Chef FoU-Välfärd Region Gävleborg

Josefin Westerberg
Avdelningschef socialt arbete och kriminologi, HiG

Anna Jansson Åkerson
Samverkansansvarig, HiG

Bo Söderquist
Projektledare ASK, HiG


logga ASK
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)