Utbildningsledare

Utbildningsledare ansvarar för utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar inom ett utbildningsområde. I ansvaret ingår bl.a. att planera, bereda, fördela och beställa kurser i program, att utveckla nya kurser och att ta fram informationsmaterial och informera om utbildningsprogram och övriga kurser.

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180 hp

Maria Savela, utbildningsledare-fhv@hig.se 

Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp
Lena Svennberg, lena.svennberg@hig.se, 026-64 84 17

Kandidatprogram i socialt arbete med internationell inriktning
bitr. utbildningsledare Brita Backlund Rambaree, brita.b.rambaree@hig.se

Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp
bitr. utbildningsledare Erik Häggström, erik.haggstrom@hig.se , 026-64 82 76

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp
Marina Heiden, marina.heiden@hig.se, 026-64 85 44

Masterprogram i socialt arbete 120 hp
bitr. utbildningsledare Ulla Forinder, ulla.forinder@hig.se

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp
Linda Langeborg, linda.langeborg@hig.se , 026-64 84 59

Sjuksköterskeprogrammet
Marit Silén, marit.silen@hig.se , 070-713 89 12

bitr. utbildningsledare specialistsjuksköterskeutbildning

Annika Björkan, annica.bjorkman@hig.se, 026-64 84 04

bitr. utbildningsledare sjuksköterskeprogrammet i Kina

Mikaela Willmer, mikaela.willmer@hig.se, 026-64 81 77

Annakarin Olsson, annakarin.olsson@hig.se ,073-583 44 72

Socionomprogrammet 210 hp

Maria Sjölund, maria.sjolund@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-03-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)