Kontakt

Akademichef

Annika Strömberg

Telefon: 026-64 86 53
E-post: annika.stromberg@hig.se

Avdelningschefer

Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Åsa Vidman
Telefon: 026-64 88 34
E-post: asa.vidman@hig.se

Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

Fredrik Hellström
Telefon: 026-64 86 60
E-post: fredrik.hellstrom@hig.se

Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
Josefin Westerberg Jacobson
Telefon: 026-64 82 33
E-post: josefin.westerbergjacobson@hig.se

Avdelningen för vårdvetenskap

Tina Nordström
Telefon: 073-640 59 67
E-post: tina.nordström@hig.se

Maria Lindberg
Telefon: 073-689 30 43
E-post: maria.lindberg@hig.se

Akademisekreterare

Susanne Lind
Telefon: 073-9616352
E-post: susanne.lind@hig.se

Sandra Wikner
Telefon: 070-160 95 51
E-post: sandra.wikner@hig.se

Utbildningsledare

(sorterat på program)

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180 hp

Maria Savela, utbildningsledare-fhv@hig.se 

Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp
Lena Svennberg, lena.svennberg@hig.se, 026-64 84 17

Kandidatprogram i socialt arbete med internationell inriktning
bitr. utbildningsledare Brita Backlund Rambaree, brita.b.rambaree@hig.se

Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp
bitr. utbildningsledare Erik Häggström, erik.haggstrom@hig.se , 026-64 82 76

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp
Marina Heiden, marina.heiden@hig.se, 026-64 85 44

Masterprogram i socialt arbete 120 hp
bitr. utbildningsledare Ulla Forinder, ulla.forinder@hig.se

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp
Linda Langeborg, linda.langeborg@hig.se , 026-64 84 59

Sjuksköterskeprogrammet
Marit Silén, marit.silen@hig.se , 070-713 89 12

bitr. utbildningsledare specialistsjuksköterskeutbildning

Annika Björkan, annica.bjorkman@hig.se, 026-64 84 04

bitr. utbildningsledare sjuksköterskeprogrammet i Kina

Mikaela Willmer, mikaela.willmer@hig.se, 026-64 81 77

Annakarin Olsson, annakarin.olsson@hig.se ,073-583 44 72

Socionomprogrammet 210 hp

Maria Sjölund, maria.sjolund@hig.se

Ämnesansvariga

Arbetshälsovetenskap

Gunnar Bergström, gunnar.bergstrom@hig.se, 026-64 88 63

Folkhälsovetenskap
Gloria Macassa, gloria.macassa@hig.se, 026-64 82 28

Idrottsvetenskap
Göran Svedsäter, goran.svedsater@hig.se ,026-64 84 17

Kriminologi
Jerzy Sarnecki, jerzy.sarnecki@hig.se

Medicinsk vetenskap
Johan Olerud, johan.olerud@hig.se

Psykologi
Johan Willander, johan.willander@hig.se, 026-64 50 81

Socialt arbete
Yvonne Sjöblom, yvonne.sjoblom@hig.se, 026-64 82 54

Vårdvetenskap
Annika Nilsson, annika.nilsson@hig.se, 026-64 82 82

Forskningsledare

Arbetshälsovetenskap, folkhälsovetenskap
Svend Erik Mathiassen, professor
svenderik.mathiassen@hig.se, 026-64 82 06, 070-678 81 58

Vårdvetenskap, medicinsk vetenskap
Maria Engström, professor
maria.engstrom@hig.se, 026-64 82 15

Psykologi, socialt arbete, sociologi
Yvonne Sjöblom, professor
yvonne.sjoblom@hig.se, 026-64 82 54

Kurs- och programadministration

Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-05-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)