Arbetsmiljö inom sjukvårdsrådgivningen

Studien syftar till att utforska telefonsjuksköterskors uppfattning om sin arbetsmiljö, svårigheter, hinder och förutsättningar samt främjande faktorer. Samtliga centra inom 1177 deltar i studien.

Datainsamling för första delstudien är genomförd våren 2015 och sammanställning pågår, våren 2016 kommer en enkätstudie att genomföras och utifrån resultat planeras därefter en interventionsstudie i samverkan med verksamheterna.

Forskare

Annica Björkman, Lektor, Högskolan i Gävle
Maria Engström, Docent, Högskolan i Gävle
Annakarin Olsson, Lektor, Högskolan i Gävle
Anna-Carin Wahlberg, Lektor, Karolinska Institutet

Publikationer

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)