Synstress - Fokus

Synstress och nacke/skuldrabesvär: kortsamband studerade med experimentella metoder - Focus

I nyligen avslutade labstudier belastades ögats fokuseringsmuskel med optiska linser samtidigt som styrkan på ögats lins mättes objektivt med hög precision. Deltagarna fick parallellt kompensera oskärpan genom sammandragningar av ögats inre muskler, de s.k. fokuseringsmusklerna eller ciliarmusklerna. Dessa resultat stärker tidigare forskning som visat att när hjärnan kompenserar för optisk oskärpa genom att spänna ciliarmusklerna, blir bilden skarp men den del av hjärnan som har jobbat med att lösa synproblemet bidrar samtidigt till att spänna musklerna i nacke och axlar.

Vi ska i vår fortsatta forskning belasta ögats inre muskler under kontrollerade simuleringar av naturliga arbetsförhållanden, för att se hur detta påverkar det spontana rörelsemönstret och muskelaktiviteten i nacke/skuldror.

Vi börjar få ny kunskap om orsakerna till varför synstress är kopplad till belastningsproblem. Vi har nyligen sammanställt en modell kring hur vi tror att dessa komplicerade processer gestaltar sig, och den bygger på både egna och andras forskningsresultat (Richter, 2010a, 2010b). Den planerade forskningen framåt bygger på tidigare forskning vid CBF.

Ansvarig

Hans Richter

Samarbetspartners

Mikael Forsman, inst. Folkhälsovetenskap (PHS), Avdelningen för yrkesmedicin, Karolinska Institutet

Forskare, medarbetare vid CBF

Camilla Lodin
Tanja Bänziger
Nisse Larson
post-doc forskare

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2015-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)