Synstress - EpiFocus

Synstress och nacke/skuldrabesvär: långtidssamband studerade med epidemiologiska metoder

Inom EU arbetar mer än 60 miljoner människor med datorer. Både WHO och ILO har i officiella dokument tagit upp de betydande synproblem som är förenade med närarbete i allmänhet och bildskärmsarbete i synnerhet. Besvären omfattar ett brett spektrum av subjektiva besvär: ögontrötthet, värk från ögonen, gruskänsla, sveda, rödögdhet, torrhetskänsla, tillfällig funktionell närsynthet, ofta tillsammans med värk i huvudet, nacken och/eller skuldrorna.

Synstress som uppstår vid denna typ av ansträngande närarbete, kan också orsaka muskelspänningar, smärta och obehag i nacke/skuldror. Ju mer ögats ciliarmuskel spänns för att kompensera för en optisk oskärpa, desto högre blir muskelspänningarna i nacke/skuldror. Detta visar ny forskning från CBFs laboratorium vid Högskolan i Gävle.

Det är känt att dålig synergonomi påverkar kroppsställningen - vilken anpassas efter synbehovet - med låsta och ansträngande kroppsställningar som följd. Men de exakta regleringsmekanismerna är långt ifrån klarlagda och ännu mindre är kunskapen om fokuseringsprocessens roll. Vi ska i vår fortsatta forskning pröva olika modeller som länkar ihop rapporterade belastningar i arbetet med symptom från ögonen och nacke/skuldror, och beskriva den inbördes utvecklingen av dessa besvär över tid. Vi förväntar oss att resultaten på sikt ska ge ny förståelse för hur sådana här besvär kan förebyggas och behandlas.

Vi börjar få ny kunskap om orsakerna till varför synstress är kopplad till belastningsproblem. Vi har nyligen sammanställt en modell kring hur vi tror att dessa komplicerade processer gestaltar sig, och den bygger på både egna och andras forskningsresultat (Richter et al., 2010a,b). Den nya planerade forskningen bygger på tidigare forskning vid CBF.

Ansvarig

Hans Richter

Samarbetspartners

Dr. Allan Toomingas, KI, yrkes- och miljömedicin, Inst för Folkhälsovetenskap
Professor Mats Hagberg, arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Karl-Erik Westergren, Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle

Forskare vid CBF

Marina Heiden
Ewa Wigaeus Tornqvist

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)