Clinical Kinematic Assessment Tool


Forskningsprojekt

Målet med detta forskningsprojekt är att undersöka rubbningar i finmotorisk öga-handkoordination efter synkrävande närarbete hos friska kontrollpersoner med varierande grad av öga-nacke/skuldra besvär samt hos individer med synsvaghet som lider av muskuloskeletal ohälsa. Projektet avser besvara bl.a. följande frågeställningar:

  • Hur är nedsatt öga-handkoordination p.g.a. synstress och/eller nedsatt syn relaterat till självrapporterade muskuloskeletala problem i nacke/skuldra?
  • Hur är nedsatt syn relaterat till motoriska mönster vid precisionsuppgifter i öga-handkoordination?

Clinical Kinematic Assessment Tool (C-KAT) bygger på en nyligen patenterad mjukvara som implementerats i en portabel dator med touch screen (Culmer et al., 2009). Under själva testsituationen placeras bildskärmen i ett horisontellt läge för att efterlikna en vardaglig arbetssituation. Eftersom datorn är portabel kan testledaren enkelt besöka en arbetsplats och placera den portabla datorn på försökspersonens skrivbord. Dessa förhållanden gör att den ekologiska validiteten i testerna blir mycket hög. Fram till nyligen har denna typ av datainsamling endast kunnat utföras i speciellt utformade laboratorier och med stationär utrustning.

Ny kunskap om det motoriska mönstret vid precisionsuppgifter i öga-handkoordination förväntas leda till ny och fördjupad insikt i hur synsystemet samvarierar med muskler i nacke/skuldra-området, vilket är av betydelse för arbetsrelaterad muskuloskeletal ohälsa hos olika kategorier av försökspersoner i arbetsför ålder. Fram till nyligen har möjligheterna att mäta precisionen i finmotoriska ögon-handrörelser varit mycket begränsade. Den nya metoden har högst påtagligt ökat noggrannheten i dessa mätningar. Flexibiliteten i en portabel dator och användarvänlig mjukvara gör också att mätningarna kan nå ut på arbetsplatser i hela landet på ett sätt som tidigare inte var praktiskt möjligt.

Ansvarig

Hans Richter                                                           

Samarbetspartners

Lars-Olov Lundqvist, docent/föreståndare, habiliteringens forskningscentrum, Örebro läns landsting
Chistina Zetterlund, leg. optiker/doktorand, habiliteringens forskningscentrum, Örebro läns landsting
Prof. Mark Mon-Williams, Clinical Kinematic Research Group, University of Leeds, England, et al.

Forskare, medarbetare vid CBF

Mats Djupsjöbacka
Dmitry Domkin
Nisse Larson samt
post-doc forskare

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-01-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)