Synstress och besvär i nacke/skuldra

Närarbete i allmänhet och bildskärmsarbete i synnerhet kan ge upphov till besvär från ögonen. Forskning, bl.a. vid CBF, har visat att dessa synbesvär ofta förekommer tillsammans med värk i huvudet, nacken och/eller skuldrorna. Detta kan förklaras med att synkrav leder till låsta arbetsställningar. Forskning vid CBF tyder på att det även finns ett direkt neurofysiologiskt samband mellan ögonbelastning och muskelanspänning.

I laborativa studier utför försökspersoner med och utan belastningsbesvär synkrävande simulerat yrkesarbete. Ögonens och huvudets rörelser registreras, liksom muskelaktiviteten i nacken och skuldrorna.

Framöver planeras studier om ögon- och belastningsbesvärens utveckling över tid, om rubbningar i öga-hand koordinationen via rörelseanalyser av personer med muskelsmärta, liksom mental koncentration vid synkrävande arbete.

Forskningsprojekt inom detta program

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2015-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)