Ovako-projektet

Anställda på industriföretag löper statistiskt sätt högre risk för ohälsa och olycksfall jämfört med andra yrkesgrupper. Föreliggande projekt är ett samverkansprojekt mellan forskare vid Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle och stålindustriföretaget Ovako.

Företagets primära arbetsmiljömål är att minska olycksfall under en treårsperiod samt implementera beteende baserat säkerhetsarbete på företaget. En doktorand följer processen att implementera ett projekt om beteendebaserad säkerhet (BBS).

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2015-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)