Ergo-priset

Ergo-priset: Implementering av arbetsmiljöförändringar inom stålindustrin

För att skapa bättre förståelse för och kunskap om hur företag tar till vara nya synsätt på ergonomiskt förbättringsarbete, och vilka faktorer i organisationen och hos enskilda aktörer som är avgörande för framgång, studerar en tvärvetenskaplig forskargrupp inom ramen för Ergopriset hur organisationer använder ergonomisk kunskap och hur de implementerar arbetsmiljöarbetet.

Forskare studerar vilken prioritet som arbetsmiljöhänsyn ges i företagens förändrings- och kvalitetsarbete, vilka faktorer som påverkar denna prioritering och vilka metoder företagen använder för att följa upp arbetsmiljöarbetet.

Här ryms ett flertal projekt, bl.a. ett längre doktorandprojekt som handlar om hur företaget arbetar med att förbättra säkerhetsbeteendet hos de anställda.

Projektet har pågått sedan hösten 2007.


Ansvarig

Per Lindberg

Förändringsprocesser inom tillverkningsindustrins arbetsmiljö

Projektet handlar om att undersöka hur förändringsidéer initieras och förändringar genomförs inom tillverkningsindustrin inom metall-, stål-, pappers- och trä-branscherna.

Ansvarig

Per Lindberg

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-07-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)