Hälsa och arbete bland utlandsfödda

HAI — Hälsa och arbete bland utlandsfödda i Sverige

Detta är en ren registerstudie där alla vuxna utlandsfödda bosatta i Sverige 1990 och ett representativt urval infödda svenskar jämförs vad gäller arbetsförhållanden och hälsoutvecklingen. Har vissa grupper sämre hälsa än andra och i så fall vad kan förklaringen till detta vara? Om det skiljer sig kan resultaten från studien utgöra grund för preventiva åtgärder i samhället.

Projektet innefattar ett flertal delstudier där mitt eget fokus handlar om orsaker till förtidspensioneringar p.g.a. muskuloskeletal ohälsa.

Huvudansvarig

professor Eva Vingård, Uppsala universitet

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2015-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)