Vetenskaplig referensgrupp

Ingress

Vetenskaplig referensgrupp

Den externa vetenskapliga referensgruppen består av nationella och internationella forskare från starka forskningsmiljöer inom områden som är relevanta för centrets program.

När Forte-centret bildats hålls en konferens där forskningsplanerna för de åtta programmen presenteras för den vetenskapliga referensgruppen. Efter 3, 5, och 7 år arrangeras workshops för den vetenskapliga referensgruppen, då forskningsresultat och aktuella forskningsplaner tas upp till diskussion och eventuell omorientering.

Särskild vikt kommer att läggas på den workshop som hålls år 5, i syfte att samordna den med den konferens som ordnas för avnämarna.

Den externa vetenskapliga referensgruppen

Jan Richard Bruenech, Buskerud University College, Norge

Alex Burdorf, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Nederländerna

Annika Härenstam, Göteborgs Universitet, Sverige

Ulf Lundberg, Stockholms Universitet, Sverige

Laura Punnett, University of Massachusetts Lowell, USA

Karen Søgaard, University of Southern Denmark, Odense

Esa-Pekka Takala, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki

Ottar Vasseljen, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-01-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)