Foto på Elvi Chang

Elvi Chang

Doktorand

Forskningsämne: socialt arbete

E-post: elvi.chang@hig.se
Mobil:
070-731 73 59


 

Elvi Changs forskning är inom socialt arbete med fokus på ekosocialt arbete och ungdomar. Begreppet ekosocialt arbete används för de olika vetenskapliga diskussioner, termer, begrepp och metoder inom socialt arbete som integrerar miljöperspektiv med sociala perspektiv, dvs. förhållandet mellan individ och samhälle. Ekosocialt arbete involverar systemtänkande kring en person i hens miljö, samt hur man på ett hållbart sätt utvecklar lokala, sociala och politiska handlingsstrategier för en hållbar utveckling och hållbara levnadsmiljöer.

Utöver detta är Elvi med i forskargruppen Urban Commons, ett forskningsprogram inom det Strategiska forskningsområdet Hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle.

Aktuell forskning

Elvi Chang är engagerad i ett forskningsprojekt som syftar till att utforska och analysera diskurser för ekosocialt arbete i en kontext av praktiskt arbete med att främja välbefinnande och arbetslivs­kapacitet hos ungdomar i Gävle, inom ramen för en hållbar utveckling, så som den definieras av FN:s mål för hållbar utveckling.

Projektet planeras att bestå av tre delstudier och fyra artiklar, med fokus på hållbar utveckling med ungdomar i socialt arbete ur ekosocialt arbete perspektiv, genom användning av en mängd kvalitativa datainsamlingstekniker som kvalitativa semi­struktur­­erade intervjuer, fokusgrupps­diskussioner och fotovice.

Projektets resultat förväntas bidra till ny kunskap om metod för ekosociala arbetsmetoder med ungdomar inom ramen för hållbar utveckling, hur ekosocialt arbete bedrivs i Gävle, och vilka metoder och modeller för att göra ekosocialt arbete finns i samhället.

Projektet pågår från september 2019 och beräknas vara i mål vid 2024. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-11-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)