Forskarpresentation

Igor Knez

Forskarpresentation

Igor Knez

Professor

Forskningsämne: Psykologi

Utförligare beskrivning av forskningsområde och forskningsämne. "Förnamn Efternamn" eller "jag" tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område.

AKTUELL FORSKNING

Autobiografiskt minne och självet samt klimatets psykologi.

LÄS MER OM

Jag undervisar i huvudsak inom:

  • kognitiv psykologi
  • psykologins vetenskapsteori och idéhistoria
  • differentiell- och miljöpsykologi

Jag har handlett åtskilliga C och D uppsatser i psykologi, examensarbeten på hälsopedagogiska- och socionomprogrammet (Uppsala universitet, Örebro universitet, Högskolan i Gävle), en examensuppsats på psykologiprogrammet (Uppsala universitet), en masteruppsats i kognitiv vetenskap (Linköping universitet), samt två doktorander (Kungliga tekniska högskola, Uppsala universitet).

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)