Forskarpresentation

Igor Knez

Forskarpresentation

Igor Knez

Professor

Forskningsämne: Psykologi

Utförligare beskrivning av forskningsområde och forskningsämne. "Förnamn Efternamn" eller "jag" tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område.

AKTUELL FORSKNING

Autobiografiskt minne och självet samt klimatets psykologi.

LÄS MER OM

Min forskning faller inom två områden:

Senaste forskningsprojekt

  • Urbana klimatrum: Ett tvärvetenskapligt projekt mellan psykologi, naturgeografi och arkitektur, Högskolan i Gävle och Göteborgs universitet, finansierat av Formas i fem år med ca 2 miljoner/år
  • Affekt och ljus i digitala spelmiljöer: Ett tvärvetenskapligt projekt mellan psykologi, teknik och konst, Högskolorna i Gävle och Malmö, finansierat av KK-stiftelsen i 2 år med ca 0.6 miljoner/år
  • Urban turism och klimatförändring: Genom "Urban-Net" har Formas och motsvarande forskningsråd i Turkiet och Portugal möjliggjort ett tvåårigt projekt (ca 1 miljon/år för den svenska gruppen; Göteborgs universitet och Högskolan i Gävle) kallat "Stadsturism och Klimatförändring". Projektet inkluderar forskare specialiserade inom klimatologi, geografi, regionalplanering, ekonomi och psykologi.

Samverkan

Under åren och i mitt forskningsarbete har jag samarbetat med flera svenska och utländska organisationer, högskolor och universitet.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)