Forskarpresentation

Elisabeth Häggström

Forskarpresentation

Elisabeth Häggström

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Elisabeth är legitimerad sjuksköterska, legitimerad barnmorska, Med. Dr, universitetslektor och docent.

AKTUELL FORSKNING

  • Omsorgens vårdare och ledare
  • Motiverande samtal; om distriktssköterskors tillämpning samt upplevelser ur distriktssköterske- och patientperspektiv
  • Smärta hos äldre med eller utan kognitiv nedsättning
  • Sjuksköterskestudenters upplevelser av återkoppling från videofilmning vid akut omhändertagande av fiktiv patient under en examination
  • Casemetodik

LÄS MER OM

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)