Forskarpresentation

Elisabet Eriksson

Forskarpresentation

Elisabet Eriksson

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Elisabet Eriksson är främst aktiv inom profilområdet hälsofrämjande arbetsliv. Forskningen berör bland annat arbetsmiljön och välbefinnandet hos invandrad hälso- och sjukvårdspersonal men även närståendes livssituation inom området långvarig ohälsa.

AKTUELL FORSKNING

För närvarande medverkar Elisabet Eriksson i dessa forskningsprojekt:

  • Att arbeta i ett mångkulturellt samhälle: arbetsmiljö och karriärmöjligheter för invandrade sjuksköterskor och läkare inom svensk hälso- och sjukvård.
  • Att leva med långvarig ohälsa: hanteringsförmåga, resurser och upplevd livskvalitet.

LÄS MER OM

I avhandlingsarbetet studerades hur olika kyrkor i Sydafrika arbetade med att förebygga HIV bland ungdomar i KwaZulu-Natalprovinsen. Kyrkliga hälsoinstitutioner har länge erbjudit vård och behandling av hivsmittade och barn, och svarat för en stor andel av det arbete som utförs vid vårdinrättningar och i sociala insatser. Avhandlingen avsåg att öka kunskapen om förebyggande insatser bland ungdomar för att minska spridningen av hiv. Detta studerades genom analys av både intervjuer och enkäter hos kyrkoledare samt genom analys av fokusgrupper och enkäter hos ungdomar inom tre olika samfund i Durban i provinsen KwaZulu-Natal.


I min nuvarande forskning har intresset för internationella frågor främst riktats mot arbetsmiljön och välbefinnandet hos invandrad hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med projektet är att beskriva invandrade sjuksköterskors och läkares strukturella förutsättningar i relation till välmående på arbetsplatsen. Inom området långvarig ohälsa är forskningen inriktad mot att studera livssituationen hos närstående till en partner med långvarig ohälsa.

Tidigare forskning

Ett avslutat doktorandprojekt som belyser hur olika samfund i Sydafrika arbetar med att förebygga HIV bland ungdomar i KwaZulu-Natalprovinsen. Avhandlingen med titeln, Christian communities and prevention of HIV among youth in KwaZulu-Natal, South Africa, lades fram vid Uppsala Universitet 2011.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)