Karin Lundin

Doktorand, Avdelningen för Vårdvetenskap och medicin

Leg, sjuksköterska. Distriktssköterska

Filosofie Magister Omvårdnad

E-post: karin.lundin@hig.se

Telefon: 073-7892236


Aktuell forskning

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att inom svensk akutsjukvård studera medarbetarnas och första linje chefernas strukturella förutsättningar i arbetet samt deras välbefinnande och effektivitet. Projektet planeras omfatta fyra datainsamlingar vid enheter inom medicin och kirurgi vid offentligt och privat driven vård i landet. Data från en enkät-, observations- och intervjustudie är insamlad till de två första delstudierna. De andra två delstudierna planeras i nuläget vara intervjustudier. Projektet förväntas bidra med fördjupad kunskap i vilka strukturella förutsättningar inom svensk akutsjukvård som kan vara av betydelse för vårdpersonal och första linje chefers arbete, välbefinnande och effektivitet. Dessa resultat skulle kunna användas i arbetet med att utveckla samt förbättra arbetssituationen och vårdkvalitén inom svensk akutsjukvård. 

Forskare

Karin Lundin, doktorand, Högskolan i Gävle

Bernice Skytt, huvudhandledare, docent, Högskolan i Gävle

Maria Engström, bitr. handledare, professor, Högskolan i Gävle

Marit Silén, bitr. handledare, universitetslektor, Högskolan i Gävle

Annika Strömberg, bitr. handledare, universitetslektor, Högskolan i Gävle


Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-03-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)