Denice Högstedt

Doktorand, leg. sjuksköterska, distriktssköterska 

Forskningsämne: vårdvetenskap

E-post: denice.hogstedt@hig.se
Telefon: 073-670 70 91

Denice Högstedt tillhör forskargruppen Personalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet inom vård och omsorg och är främst aktiv inom forskningsprojektet Inkludering i arbetslivet för sjuksköterskor med utbildning från länder utanför EU/EES.

Aktuell forskning

Just nu är Denice Högstedt doktorand i ett forskningsprojekt om inkludering i arbetslivet för sjuksköterskor med utbildning från länder utanför EU/EES. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka vad som underlättar processen för sjuksköterskor med utbildning från länder utanför EU/EES och Schweiz till ett inkluderande och hälsofrämjande arbetsliv i Sverige. Projektet pågår under fyra år och beräknas vara i mål 2023. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-09-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)