Forskarpresentation

Anna Hofsten

Forskarpresentation

Anna Hofsten

Universitetslektor

Forskningsämne: Medicinsk vetenskap

  • Läkarexamen
  • Vårdlärarexamen
  • Medicine licentiat i allmänmedicin
  • Medicine magister i vårdvetenskap

AKTUELL FORSKNING

  • Casemetodik — studier av en studentaktiv undervisningsmetod
  • Sjuksköterskestudenters uppfattningar av videofilmning
  • Hypertoni — finns ett genusperspektiv i våra forskningspresentationer

LÄS MER OM

Aktuella forskningsprojekt


Samverkan

Associerad forskare

Associerad forskare vid Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap - allmänmedicin, Uppsala universitet, sedan 2008.

Forskningssamarbete

Forskningssamarbete kring Föreläsningen och seminariet som undervisningsform med professor Martin Stjernquist vid Lunds universitet och universitetsadjunkt Eva Funk vid Örebro universitet.


Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)