Forskarpresentation

Jerzy Sarnecki

Forskarpresentation

Jerzy Sarnecki

Professor emeritus

Forskningsämne: Kriminologi

E-post: jerzy.sarnecki@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växeln)

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Sturup, J., Rostami, A., Mondani, H., Gerell, M., Sarnecki, J. & Edling, C. (2019). Increased Gun Violence Among Young Males in Sweden : a Descriptive National Survey and International Comparison. European Journal on Criminal Policy and Research, 25 (4), 365-378. 10.1007/s10610-018-9387-0 [Mer information]
Sarnecki, J. (2018). A Criminological Perspective on Recruitment of Men and Women to Daesh. International Annals of Criminology, 56 (1-2). 10.1017/cri.2018.18 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Sarnecki, J. (2014). Should Criminologists Shift Their Focus Away From Juvenile Delinquency?. International journal of offender therapy and comparative criminology, 58 (5), 519-521. 10.1177/0306624X14528776 [Mer information]

Kapitel i böcker

Sarnecki, J. (2016). Sweden. International Handbook of Juvenile Justice. Cham: Springer International Publishing. S. 445-471. 10.1007/978-3-319-45090-2_21 [Mer information]
Beckley, A., Kardell, J. & Sarnecki, J. (2015). Immigration and crime in Sweden. Routledge handbook on crime and international migration. Abingdon: Routledge. S. 41-54. [Mer information]

Rapporter

Mondani, H., Rostami, A., Askanius, T., Sarnecki, J. & Edling, C. (2021). Women in violent extremism in Sweden. Nordic Council of Ministers. [Mer information]
Rostami, A., Mondani, H., Carlsson, C., Sturup, J., Edling, C. & Sarnecki, J. (2018). Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Stockholm: Institutet för framtidsstudier. 104 s. (Forskningsrapport 2018:4) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)