Forskarpresentation

Amir Rostami

Forskarpresentation

Amir Rostami

Universitetslektor

Forskningsämne: Kriminologi

E-post: amir.rostami@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växeln)

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Gerell, M., Sturup, J., Magnusson, M., Nilvall, K., Khoshnood, A. & Rostami, A. (2021). Open drug markets, vulnerable neighbourhoods and gun violence in two Swedish cities. Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism. 10.1080/18335330.2021.1889019 [Mer information]
Carlsson, C., Rostami, A., Mondani, H., Sturup, J., Sarnecki, J. & Edling, C. (2020). A Life-Course Analysis of Engagement in Violent Extremist Groups. British Journal of Criminology, 60 (1), 74-92. 10.1093/bjc/azz048 [Mer information]
Sturup, J., Gerell, M. & Rostami, A. (2020). Explosive violence : A near-repeat study of hand grenade detonations and shootings in urban Sweden. European Journal of Criminology, 17 (5), 661-677. 10.1177/1477370818820656 [Mer information]
Rostami, A., Sturup, J., Mondani, H., Thevselius, P., Sarnecki, J. & Edling, C. (2020). The Swedish <em>Mujahideen</em> : An Exploratory Study of 41 Swedish Foreign Fighters Deceased in Iraq and Syria. Studies in Conflict and Terrorism, 43 (5), 382-395. 10.1080/1057610X.2018.1463615 [Mer information]
Sturup, J., Rostami, A., Mondani, H., Gerell, M., Sarnecki, J. & Edling, C. (2019). Increased Gun Violence Among Young Males in Sweden : a Descriptive National Survey and International Comparison. European Journal on Criminal Policy and Research, 25 (4), 365-378. 10.1007/s10610-018-9387-0 [Mer information]
Rostami, A. & Mondani, H. (2019). Organizing on two wheels : uncovering the organizational patterns of Hells Angels MC in Sweden. Trends in Organized Crime, 22 (1), 34-50. 10.1007/s12117-017-9310-y [Mer information]
Rostami, A., Mondani, H., Liljeros, F. & Edling, C. (2018). Criminal organizing applying the theory of partial organization to four cases of organized crime. Trends in Organized Crime, 21 (4), 315-342. 10.1007/s12117-017-9315-6 [Mer information]
Sturup, J., Rostami, A., Gerell, M. & Sandholm, A. (2018). Near-repeat shootings in contemporary Sweden 2011 to 2015. Security Journal, 31 (1), 73-92. 10.1057/s41284-017-0089-y [Mer information]
Rostami, A. (2017). Street-gang violence in Sweden is a growing concern. Sociologisk forskning, 54 (4), 365-368. [Mer information]
Rostami, A. & Mondani, H. (2015). The Complexity of Crime Network Data : a Case Study of Its Consequences for Crime Control and the Study of Networks. PLOS ONE, 10 (3). 10.1371/journal.pone.0119309 [Mer information]
Rostami, A., Melde, C. & Holgersson, S. (2015). The myth of success : the emergence and maintenance of a specialized gang unit in Stockholm, Sweden. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 39 (3), 199-217. 10.1080/01924036.2014.973054 [Mer information]
Rostami, A., Leinfelt, F. & Holgersson, S. (2012). An Exploratory Analysis of Swedish Street Gangs : Applying the Maxson and Klein Typology to a Swedish Gang Dataset. Journal of Contemporary Criminal Justice, 28 (4), 426-445. 10.1177/1043986212458195 [Mer information]
Rostami, A., Leinfelt, F. & Brotherton, D. (2012). Understanding gang leaders : Characteristics and driving forces of street gang leaders in Sweden. Free inquiry in creative sociology, 40 (2), 1-19. Länk [Mer information]

Böcker

Rostami, A. (2017). Värna demokratin mot våldsbejakande extremism: hinder och möjligheter : Slutbetänkande av utredningen <em>En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism</em>. Stockholm: Wolters Kluwer. 288 s. (Statens offentliga utredningar 2017:110) Länk [Mer information]
Edling, C. & Rostami, A. (red.) (2017). Våldsbejakande extremism: En forskarantologi. Stockholm: SOU. 428 s. (Statens offentliga utredningar 2017:67) Länk [Mer information]
Rostami, A. (2016). Värna demokratin mot våldsbejakande extremism: Nationell samordning och kommunernas ansvar : Delbetänkande av Utredningen <em>En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism</em>. Stockholm: Wolters Kluwer. 228 s. (Statens Offentliga Utredningar 2016:92) Länk [Mer information]
Edling, C. & Rostami, A. (red.) (2016). Våldets sociala dimensioner : Individ, relation, organisation. Lund: Studentlitteratur. 249 s. [Mer information]
Leinfelt, F. & Rostami, A. (red.) (2012). The Stockholm Gang Model: PANTHER : Stockholm Gang Intervention &amp; Prevention Project, 2009-2012. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län (Stockholm County Police). 350 s. Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Rostami, A. (2016). Criminal Organizing : Studies in the sociology of organized crime. Diss. (sammanfattning), 2016. Stockholm: Department of Sociology, Stockholm University. 103 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Rostami, A. (2020). De överlappande hoten: Organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism och dess konsekvenser för det polisiära arbetet. Religion, migration och polisiärt arbete. Lund: Studentlitteratur. [Mer information]
Irwin-Rogers, K., Decker, S., Rostami, A., Stephenson, S. & Hellemont, E. (2019). European street gangs and urban violence. Handbook of Global Urban Health. Routledge. S. 484-508. [Mer information]
Ahrne, G. & Rostami, A. (2019). How Is ‘Organized Crime’ Organized?. Organization Outside Organizations: The Abundance of Partial Organization in Social Life. Cambridge: Cambridge University Press. S. 253-270. 10.1017/9781108604994.012 [Mer information]
Rostami, A. (2019). Organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism som antagonistisk hot. Antagonistiska hot och dess påverkan på lokalsamhället : En antologi. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS). S. 32-45. [Mer information]
Gunnarson, C. & Rostami, A. (2019). Sweden : Organised crime, politics and civil society. Handbook of Organised Crime and Politics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. S. 35-49. 10.4337/9781786434579.00012 [Mer information]
Sturup, J. & Rostami, A. (2017). Organiserad antagnosim. Våldsbejakande extremism : En forskarantologi. SOU 2017:67. [Mer information]
Sturup, J. & Rostami, A. (2017). Organiserad antagonism : Överlappningen mellan våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet. Våldsbejakande extremism : En forskarantologi. Stockholm: Wolters Kluwer. S. 99-121. [Mer information]
Rostami, A. (2016). Policing Gangs and Organized Crime : Reflections on Conceptual Confusion and Its Consequences from Two Swedish Case Studies. Gang Transitions and Transformations in an International Context. Springer. S. 279-289. 10.1007/978-3-319-29602-9_15 [Mer information]
Rostami, A. (2016). Våldets betydelse för organisering av kriminella gäng. Våldets sociala dimensioner: Individ, relation,<em> </em>organisation. Lund: Studentlitteratur AB. S. 167-186. [Mer information]
Rostami, A. & Leinfelt, F. (2012). The History of Swedish Gangs. The Stockholm Gang Model : PANTHER : Stockholm Gang Intervention and Prevention Project, 2009–2012. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län. S. 80-89. [Mer information]
Leinfelt, F. & Rostami, A. (2012). The PANTHER gang model : Preventive analysis about network targets for a holistic enforcement response. The Stockholm Gang Model PANTHER : Stockholm Gang Intervention &amp; Prevention Project, 2009-2012. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län. S. 110-153. [Mer information]
Rostami, A. & Leinfelt, F. (2012). The Stockholm Gang Intervention and Prevention Project (SGIP) : introducing a holistic approach to gang enforcement. Youth gangs in international perspective : results from the Eurogang Program of Research. New York: Springer. S. 251-269. 10.1007/978-1-4614-1659-3_15 [Mer information]

Konferensbidrag

Jarynowski, A. & Rostami, A. (2013). Reading Stockholm Riots 2013 in social media by text-mining. . Poznań, Poland: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. S. 353-358. Länk [Mer information]

Rapporter

Sorgenfrei, S., Thurfjell, D., Bergdahl, L., Bergkvist, M., Berglund, J., Borevi, K., Ekdahl, Y., Gunnarsson, D., Hagevi, M., Kuusisto, A., Larsson, G., Middlemiss Lé Mon, M., Mondaca, M., Nilsson, S., Nordin, M., Rasoal, C., Rostami, A., Sarwar, F., Ståhle, G., Thalén, P., Vikdahl, L., Weinryb, N., Wieslander, M., Yourstone, J., Zackariasson, M., Zillen, K. & Åström, K. (2021). Mångreligiositet och sekularitet i svenskt polisväsende, vård, skola och offentlig förvaltning : en forskningsöversikt. Huddinge: Södertörns högskola. 67 s. (IMS rapportserie 1) Länk [Mer information]
Mondani, H., Rostami, A., Askanius, T., Sarnecki, J. & Edling, C. (2021). Women in violent extremism in Sweden. Nordic Council of Ministers. [Mer information]
Rostami, A. (2019). Organiserad antagonism : Jihadism och organiserad brottslighet som sociala risker. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 28 s. Länk [Mer information]
Rostami, A., Mondani, H., Carlsson, C., Sturup, J., Edling, C. & Sarnecki, J. (2018). Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Stockholm: Institutet för framtidsstudier. 104 s. (Forskningsrapport 2018:4) Länk [Mer information]
Rostami, A. (2014). EXIT - Att lämna en destruktiv organisation : Förslag till nationell avhopparstrategi. Polismyndigheten. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)