Forskarpresentation

Amber Beckley

Forskarpresentation

Amber Beckley

Universitetslektor

Forskningsämne: Kriminologi

E-post: amber.beckley@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Filser, A., Barclay, K., Beckley, A., Uggla, C. & Schnettler, S. (2021). Are skewed sex ratios associated with violent crime? : A longitudinal analysis using Swedish register data. Evolution and human behavior, 42 (3), 212-222. 10.1016/j.evolhumbehav.2020.10.001 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)