Forskarpresentation

Lena Svennberg

Forskarpresentation

Lena Svennberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Idrottsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Svennberg, L., Meckbach, J. & Redelius, K. (2018). Swedish PE teachers struggle with assessment in a criterion-referenced grading system. Sport, Education and Society, 23 (4), 381-393. 10.1080/13573322.2016.1200025 [Mer information]
Svennberg, L. & Högberg, H. (2018). Who gains? : Sociological parameters for obtaining high grades in physical education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 4 (1), 48-60. 10.1080/20020317.2018.1440112 [Mer information]
Svennberg, L. (2017). Swedish PE teachers' understandings of legitimate movement in a criterion-referenced grading system. Physical Education and Sport Pedagogy, 22 (3), 257-269. 10.1080/17408989.2016.1176132 [Mer information]
Svennberg, L., Meckbach, J. & Redelius, K. (2014). Exploring PE teachers' 'gut feelings' : An attempt to verbalise and discuss teachers' internalised grading criteria. European Physical Education Review, 20 (2), 199-214. 10.1177/1356336X13517437 [Mer information]

Doktorsavhandling

Svennberg, L. (2017). Grading in physical education. Diss. (sammanfattning), 2017. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. (Avhandlingsserie för Gymnastik- och idrottshögskolan 8) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Svennberg, L. & Redelius, K. (2018). PE Assessment Policy and Enactment in Sweden. . [Mer information]
Svennberg, L., Meckbach, J. & Redelius, K. (2015). Swedish PE Teachers’ Grading Practice in a Standard Based Grading System. 20th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE 24th - 27th June 2015, Malmö – Sweden : BOOK OF ABSTRACTS. S. 153-. Länk [Mer information]
Svennberg, L., Meckbach, J. & Redelius, K. (2015). To Grade or not to Grade Motivation and Effort : Swedish PE Teachers’ Grading Practice in Relation to National Grading Standards. . S. 654-. Länk [Mer information]
Svennberg, L., Redelius, K. & Meckbach, J. (2014). Repertory Grid : makes people talk. ECER 2014. Länk [Mer information]
Svennberg, L. (2013). Exploring four teachers’ gut feeling of what to grade in physical education and health. . [Mer information]
Svennberg, L. (2010). Vad har lärare i idrott och hälsa för underlag när de sätter betyg? : Kan Repertory Grid synliggör den tysta kunskapen?. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)