Forskarpresentation

Maria Lennernäs Wiklund

Forskarpresentation

Maria Lennernäs Wiklund

Universitetslektor, docent i näringslära

Forskningsämne: Folkhälsovetenskap

Förutvarande professor i mat- och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning.

Maria Lennernäs Wiklund tillhör forskargruppen Hälsofrämjande arbetsmåltider och är främst aktiv inom forskning som handlar hur matvanor och hälsa påverkas av att leva i ett samhälle där arbete och aktivitet pågår dygnet runt. Maria Lennernäs Wiklund är främst intresserad av kronobiologi (biologiska rytmer) och beteendevetenskapliga aspekter på ätandet.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Maria Lennernäs Wiklund engagerad i ett forskningsprojekt "Hann du äta" som studerar arbetsmåltidens tid, plats och innehåller hos anställda med skiftande arbetstider och nattarbete. I projektet ingår att studera arbetsmåltiden i förhållande till gemenskap och återhämtning från arbetet. Projektet pågår från 2018 och beräknas vara i mål 2021. Projektet genomförs i samarbete med Luleå Tekniska Universitet, Region Västernorrland FoU, Uppsala universitet och Lunds universitet.

LÄS MER OM

Uppdrag

  • Självvärdering av folkhälsovetenskap med anledning av HSV utvärdering Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle, 2011
  • Sakkunnig vid granskning av ansökningar om examensrättigheter för lärarutbildningar inom hem- och konsumentkunskap vid högskolor och universitet på uppdrag av Högskoleverket, 2010-2011
  • Vetenskaplig granskning av Målområde 10 i Folkhälsopolitisk rapport – Matvanor och Livsmedel på uppdrag av Folkhälsoinstitutet, 2012
  • Sakkunniguppdrag att ta fram underlag till nordiska rekommendationer om måltidsordning (Timing of eating) till Nordic Nutrition Recommendations NNR 2012. Arbetet genomförs som en Systematic Literature Review i samarbete med forskaren Margaretha Haugen vid norska folkhälsoinstitutet. Översikten innefattar metabola effekter och hälsoeffekter av måltidsfrekvens respektive tidpunkt för ätande under dygnet, samt effekter av måltidens kontext på energiintag. Nordiska Ministerrådet, Statens Livsmedelsverk, 2010-2012
  • Extern opponent (assessment committee) PhD disputation Signe Poulsen, “The Social Shaping of Canteen TakeAway activities”, Dept of Management Engineering, Section of Innovation and Sustainability, Technical University of Denmark (februari, 2012) Technical University of Denmark, Lyngby 2012
  • Extern opponent (assessment committee) PhD disputation ”Acute Effects of Insufficient Sleep on Energy Balance”, Department of Human Nutrition, Faculty of Science, University of Copenhagen (oktober, 2012) University of Copenhagen, Denmark 2012
  • Betygsnämnd Jonas Hermansson licentiatavhandling “Shift Work and Cardiovascular Disease, November 2012 Mittuniversitetet, Sundsvall
  • Betygsnämnd Susanna Kugelberg Thesis for doctoral degree (Ph.D) Karolinska Institutet 2013 "Public Health Nutrition In Europe: Workforce Development And Policy Change
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)