Forskarpresentation

Cornelia Wulff Hamrin

Forskarpresentation

Cornelia Wulff Hamrin

Universitetslektor

Forskningsämne: Folkhälsovetenskap

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hiswåls, A., Wulff Hamrin, C., Vidman, Å. & Macassa, G. (2020). Corporate social responsibility and external stakeholders’ health and wellbeing: A viewpoint. Journal of Public Health Research, 9 (1), 27-30. 10.4081/jphr.2020.1742 [Mer information]

Rapporter

Wulff Hamrin, C., Sorjonen, K. & Magnusson, C. (2020). Might high-ability pupils be teachers’ headache: the “justice” in rating?. Gävle: Gävle University Press. 12 s. (Research report 9) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)