Forskarpresentation

Monica Kaltenbrunner Nykvist

Monica Kaltenbrunner Nykvist är doktorande vid Centrum för Belastningsskadeforskning vid HiG

Forskarpresentation

Monica Kaltenbrunner Nykvist

Fil. Dr.

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Fil Mag vårdvetenskap
Fil Mag Health Promotion
Psykiatrisjuksköterska

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Monica forskar om Lean produktion, hälsa och arbetsförhållanden i hälso- och sjukvården.

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-06-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)