Forskningsområde

Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på företag

Nuvarande forskningsintresse

  • De faktorer som gör arbetsplatser säkra och hälsosamma
  • Att mäta och utvärdera systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Teoribildningen kring begreppet säkerhetskultur
  • Att tillämpa kvasi-experimentell utvärderingsmetodik på arbetsplatser

Nyckelord: Arbetsmiljöarbete, företag, säkerhetskultur, företagsstorlek, risktagande, ergonomi

Pågående projekt

  • Kvalitetstestning av enkätfrågor för att mäta systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), säkerhetskultur, och arbetsmiljöprioriteringar vid företag
  • Systematisk review om determinanter för psykisk hälsa och välbefinnande på arbetet 

Associerad forskare

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap - socialmedicin, Uppsala universitet, sedan 2016.

 

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)