Hasse Nordlöf

Hasse Nordlöf

Ph.D.

Disputerade 2015 vid Uppsala universitet på en avhandling om förutsättningar och möjligheter för företag att prioritera och bedriva arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Titel: Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

Fil. Mag. i hälsopedagogik

Magisterexamen 2009 från hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle

Jag finns på:

E-post: haenof@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 84 57

Aktuell forskning

  • Kvalitetstestning av enkätfrågor för att mäta systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), säkerhetskultur, och arbetsmiljöprioriteringar vid företag
  • Systematisk review om determinanter för psykisk hälsa och välbefinnande på arbetet

Senaste publikationerna

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)