Forskarpresentation

Johan Larsson

Johan Larsson

Forskarpresentation

Johan Larsson

Universitetslektor, Docent, Tekn. dr

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Johan Larsson forskar om hälsofrämjande och effektivt ledarskap och angränsande områden inom arbetsmiljöområdet. Aktiv inom forskargruppen Ledarskap, medarbetarskap och attraktiva arbetsmiljöer (LMAA).

AKTUELL FORSKNING

 • FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland)
  Årligen studeras cirka 100 företag i Gästrikland varav 50 av dem får utmärkelsen FRAMFÖR baserad på effektivitets-, ledarskaps - och arbetsmiljökriterier. Projektet är ett samarbete mellan ämnena Företagsekonomi och Arbetshälsovetenskap samt företagarorganisationer och kommunerna i Gästrikland.
 • Ledarskap för hälsa och produktivitet
  Ett projekt för att utveckla och studera effekter av ledarskapsutvecklingsprogram avseende utveckling av hälsofrämjande och effektiva ledarskapsbeteenden. Genomförs i samarbete med den kommunala samverkansorganisationen Medarbetarcentrum i Borås.
 • Kliniskt och linjeledarskap i en sjukhuskontext
  Studerar ledarskapet i linjeorganisationen samt det kliniska ledarskapet mellan olika professioner och mellan befattningar inom en profession. Fokus är på hur olika professioner/befattningar beskriver innehållet i ett hälsofrämjande och effektivt ledarskap.
 • Ledarskap i aktivitetsbaserade kontor
  Studerar om ledarskapet förändras i olika kontorstyper; cellkontor, kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor.
 • Arbetsmiljö, ledarskap, inhyrning och hälsa
  Studerar ledarskapsbeteenden i organisationer som har både direktanställda och inhyrda medarbetare.
 • Skadefria flygplanslastare
  Studerar relationen mellan ledarskapsbeteenden och hälsoutfall hos flygplanslastare.

LÄS MER OM

Uppdrag

Högskolan i Gävle, Lärarrepresentant i Högskolestyrelsen, 2016-2018

Utmärkelser‌

 • Årets HR-visionär, - Utdelas av Akademikerförbundet och Kompetensmässa för insatser inom arbetsmiljöområdet, 2010
 • Olle Jonsson-priset, Bästa examensarbetet inom kvalitetsområdet, 2004
 • Research Trainee, Lön under ett verksamhetsår, 2003
 • Sandviken kommuns stipendium, Bästa studieresultaten inom Ekonomiingenjörsprogrammet, 2002
 • Percy Barnevik stipendiet, Extraordinära studieresultat, 2002

Anställningar i forskningsmiljö‌

 • Högskolan i Gävle, universitetslektor i arbetshälsovetenskap, 2013-
 • Mittuniversitetet, universitetslektor inom arbetsvetenskap, 2011-2014
 • Mittuniversitetet, forskare inom arbetsvetenskap, 2010-2011
 • Mittuniversitetet, forskarstuderande inom kvalitetsteknik, 2009-2010
 • Mittuniversitetet, forskningsingenjör inom ekoteknik, 2007-2008
 • Mittuniversitetet, forskningsingenjör, 2004-2007
 • Luleå tekniska universitet, Research Trainee inom Kvalitetsteknik, 2003-2004
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap, ställföreträdande generaldirektör samt enhetschef för analys och kommunikation, 2018-2019

Examina‌

 • Mittuniversitetet, 2010, Teknologie doktor inom Kvalitetsteknik, titel:Leadership for Quality, Health and Effectiveness in Organisations
 • Mittuniversitetet, 2007, Teknologie licentiat inom Kvalitetsteknik, titel: The Effects of Leadership Values, Behaviors and Methodologies on Quality and Health
 • Luleå tekniska universitet, 2004, Research trainee-programmet
 • Luleå tekniska universitet, 2004, Civilingenjör inom Industriell ekonomi
 • Högskolan i Gävle, 2002, Ekonomiingenjörsprogrammet, Kandidatexamen inom Industriell ekonomi
 • Mittuniversitetet, 1998, Matematik kurs A, 20 hp
Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)