Forskarpresentation

Johan Larsson

Johan Larsson

Forskarpresentation

Johan Larsson

Universitetslektor, Docent, Tekn. dr

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Johan Larsson forskar om hälsofrämjande och effektivt ledarskap och angränsande områden inom arbetsmiljöområdet. Aktiv inom forskargruppen Ledarskap, medarbetarskap och attraktiva arbetsmiljöer (LMAA).

AKTUELL FORSKNING

 • FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland)
  Årligen studeras cirka 100 företag i Gästrikland varav 50 av dem får utmärkelsen FRAMFÖR baserad på effektivitets-, ledarskaps - och arbetsmiljökriterier. Projektet är ett samarbete mellan ämnena Företagsekonomi och Arbetshälsovetenskap samt företagarorganisationer och kommunerna i Gästrikland.
 • Ledarskap för hälsa och produktivitet
  Ett projekt för att utveckla och studera effekter av ledarskapsutvecklingsprogram avseende utveckling av hälsofrämjande och effektiva ledarskapsbeteenden. Genomförs i samarbete med den kommunala samverkansorganisationen Medarbetarcentrum i Borås.
 • Kliniskt och linjeledarskap i en sjukhuskontext
  Studerar ledarskapet i linjeorganisationen samt det kliniska ledarskapet mellan olika professioner och mellan befattningar inom en profession. Fokus är på hur olika professioner/befattningar beskriver innehållet i ett hälsofrämjande och effektivt ledarskap.
 • Ledarskap i aktivitetsbaserade kontor
  Studerar om ledarskapet förändras i olika kontorstyper; cellkontor, kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor.
 • Arbetsmiljö, ledarskap, inhyrning och hälsa
  Studerar ledarskapsbeteenden i organisationer som har både direktanställda och inhyrda medarbetare.
 • Skadefria flygplanslastare
  Studerar relationen mellan ledarskapsbeteenden och hälsoutfall hos flygplanslastare.

LÄS MER OM

Min forskning är inriktad gentemot hälsofrämjande och effektivt ledarskap. Inom ledarskapet studerar jag hur följande aspekter relaterar till medarbetarnas hälsa och organisationers effektivitet:

 • chefers människosyn,
 • chefers direkta ledarskapsbeteenden,
 • indirekta ledarskapsbeteenden, innebärande vilka förutsättningarna cheferna ger medarbetarna samt
 • chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.

Forskningen inkluderar även chefers egen hälsa, medarbetarnas personliga ledarskap (medarbetarskapet) och verktyg (hälsobokslut, tidiga varningssystem avseende hälsa, reflektionsmodeller) som stöttar ledarskapet.

En central utgångspunkt i forskningen är HEL (hälsofrämjande och effektiva ledarskapsbeteenden)-modellen som baseras på ledarskap i framgångsrika organisationer.

Plattform för forskargruppen i PDF-format

Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-03-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)