Forskarpresentation

Hans Richter

Forskarpresentation

Hans Richter

Professor i psykologi, inriktning belastningsskador

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Hans Richters tvärvetenskapliga forskning om visuellt ansträngande närarbete och arbetsrelaterad ohälsa bygger på nära samarbeten med kolleger från angränsande vetenskapliga discipliner. Datorernas inträde på arbetsmarknaden startade denna forskning. Undersökningar i mitten på 80-talet visade på en hög frekvens av ögonbesvär i samklang med värk i rygg, axlar, nacke och huvud hos bildskärmsoperatörer. Då uppstod med rätta vetenskapliga diskussioner om orsaken till dessa problem. Visionen var att snabbt eliminera problemen via bättre grafik på bildskärmarna och mera användarvänlig mjukvara. Idag 30 år senare är digitaliseringen mera utbredd i arbetslivet och på fritiden. >80% av Europas population använder datorer och andra IT-relaterade elektroniska verktyg i sitt dagliga arbete och på fritiden.

Utvecklingen har varit explosionsartad och gått så fort att forskningen inte hängt med. Små displayer och liten textstorlek på de flesta IT-applikationer har lett till ett minskat läsavstånd och sämre kroppsställning samtidigt som mängden information bara ökat. Dagens bildskärmsarbete ställer stora krav på en fullgod synskärpa och på ett välfungerande ögonmuskelarbete. Stimulationen i fovea måste vara adekvat vad gäller bildkontrast, objektstorlek, ljus, m.m. Dålig synergonomi riskerar annars att orsaka besvär och ohälsa. När det visuella systemets muskler, sensoriska och/eller perceptuella funktioner utsätts för höga krav som ligger utanför det för vilket ögonen är evolutionärt anpassade att klara av, får detta konsekvenser för hälsan och välbefinnandet. Hur sådana ”störningar” påverkar välbefinnande, hälsa och arbetsprestation är fortfarande förhållandevis okänt.

För att en ögonmuskelbelastning ska uppfattas som en rimlig orsak till besvär och ohälsa är det naturligt att forskningen vill förstå vad som händer i kroppen, när och under vilka visuella betingelser. Synergonomisk forskning är efterfrågad i Sverige och på andra håll i världen. Befintliga laboratorier och kvalificerad utrustning på Högskolan i Gävle ger goda grundförutsättningar och möjligheter till vidareutveckling av denna forskning. Viktigt är också att utbilda studenter och andra samhällsaktörer om den nära koppling som finns mellan synsystemet, kroppen och hälsan.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Jag ansvarar för kursen ABR, arbetsfysiologi, belastningsergonomi och rehabilitering, 30 hp. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om människan i arbetslivet.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)