Forskarpresentation

Hans Richter

Forskarpresentation

Hans Richter

Professor i psykologi, inriktning belastningsskador

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Hans Richters tvärvetenskapliga forskning om visuellt ansträngande närarbete och arbetsrelaterad ohälsa bygger på nära samarbeten med kolleger från angränsande vetenskapliga discipliner. Datorernas inträde på arbetsmarknaden startade denna forskning. Undersökningar i mitten på 80-talet visade på en hög frekvens av ögonbesvär i samklang med värk i rygg, axlar, nacke och huvud hos bildskärmsoperatörer. Då uppstod med rätta vetenskapliga diskussioner om orsaken till dessa problem. Visionen var att snabbt eliminera problemen via bättre grafik på bildskärmarna och mera användarvänlig mjukvara. Idag 30 år senare är digitaliseringen mera utbredd i arbetslivet och på fritiden. >80% av Europas population använder datorer och andra IT-relaterade elektroniska verktyg i sitt dagliga arbete och på fritiden.

Utvecklingen har varit explosionsartad och gått så fort att forskningen inte hängt med. Små displayer och liten textstorlek på de flesta IT-applikationer har lett till ett minskat läsavstånd och sämre kroppsställning samtidigt som mängden information bara ökat. Dagens bildskärmsarbete ställer stora krav på en fullgod synskärpa och på ett välfungerande ögonmuskelarbete. Stimulationen i fovea måste vara adekvat vad gäller bildkontrast, objektstorlek, ljus, m.m. Dålig synergonomi riskerar annars att orsaka besvär och ohälsa. När det visuella systemets muskler, sensoriska och/eller perceptuella funktioner utsätts för höga krav som ligger utanför det för vilket ögonen är evolutionärt anpassade att klara av, får detta konsekvenser för hälsan och välbefinnandet. Hur sådana ”störningar” påverkar välbefinnande, hälsa och arbetsprestation är fortfarande förhållandevis okänt.

För att en ögonmuskelbelastning ska uppfattas som en rimlig orsak till besvär och ohälsa är det naturligt att forskningen vill förstå vad som händer i kroppen, när och under vilka visuella betingelser. Synergonomisk forskning är efterfrågad i Sverige och på andra håll i världen. Befintliga laboratorier och kvalificerad utrustning på Högskolan i Gävle ger goda grundförutsättningar och möjligheter till vidareutveckling av denna forskning. Viktigt är också att utbilda studenter och andra samhällsaktörer om den nära koppling som finns mellan synsystemet, kroppen och hälsan.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Doctoral degree

1993 Ph.D. University of Uppsala, Department of Psychology: Supraliminal Contrast Functions and Voluntary Negative Modulation of Accommodation in the Visual System, Acta Universitatis Upsaliensis.  Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of social Sciences 35 (thesis adviser Ove Franzén).

Post-Doctoral Work

1995-1993 Post-Doctorate Fellowship at the Brain Sciences Center, Department of Physiology, University of Minnesota Medical School, Minneapolis, USA
2000-1995
Research Assistant, Karolinska Institutet, Department of Clinical Science, Section of Ophthalmology, Stockholm, Sweden

Academic Positions

Present-2006 Senior Lecturer/Researcher Centre for Musculoskeletal Research, U of Gävle
2006- 2002 Senior Lecturer (Universitetslektor), Dept. of Psychology, University of Gävle
2002 50% Senior Lecturer (Universitetslektor), Dept. of Psychology, University of Gävle
2002 Associative Professor, Department of Optometry and Optical Science Faculty of Physics and Mathematics, University of Latvia, Riga, Latvia
2002 Director of Academic Affairs/ Lecturer, Scandinavian College of Visual Science and Optometry, Copenhagen, Denmark
2000-2002 Senior Scientist, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm, Sweden

Pedagogic Education

2009Forskarhandledningskurs (steg II), vid, avdelningen för universitetspedagogisk utbildning, Uppsala Universitet
1988 Teachers training course at Uppsala University, 10 days

Scientific Management

2013 Invited speaker at “Working with computers: ergonomics, safety and health considerations”, Human Computer Interaction (HCI), International 2013 (http://www.hcii2013.org), Las Vegas, Nevada, USA, 21-26 July 2013
2013
Invited speaker at “Clinical & Experimental Ophthalmology" (Ophthalmology-2013) April 15-17, 2013. Held at Hilton Chicago/Northbrook, USA
2012
Chaired 2 sessions in visual ergonomics during the 18th world congress on ergonomics 12-16 februari 2012. Recife, Brazil
2010
Co-Chair of a Technical Committee in Visual Ergonomics organizing under the International Ergonomics Association
2010
Member of of the Nordic Visual Ergonomic Network (NES)
1996
Organization of the first international scientific symposium on Accommodation and Vergence Mechanisms in the Visual System, Wenner-Green Center, Stockholm, Sweden. Approximately 60  international attendees. Co-editor of the textbook, which came out of the meeting (Birkhauser verlag, Basel, 346 pages) http://www.amazon.com/Accommodation-Vergence-Mechanisms-Visual-System/dp/3764360739

Research Grants

2013 Graduate school: Interdisciplinary graduate school on work, stress, health and performance. FAS. 3 miljoner (PI Torbjörn Åkerstedt).
2010
Ett nytt verktyg för objektiva mätningar av rubbningar i öga-hand rörelser. Afa-försäkringar 1.7 milj kr (Dnr: 090231)
2010 Network for visual ergonomics. FAS 250.000 kr 2010-1407
2010 Effekter av guidad basal kroppskännedom för reducering av smärta i nacke och axlar hos personer med synnedsättning, REHSAM 1.200.000 kr Dnr 99368-2009 (projektmedarbetare)
2010 The Body at Work - from problem to potential, FAS-centrum Arbetsliv (Dnr 2009-1761), 50.000.000 kr 2010-2010. PI för program II Eye-neck interaction in health and disease
2010 Framtagning och Validering av en Standardiserad Webbaserad Synergonomienkät, Swedish Council for Working Life and Social Research Grant 2009-1321, 1.9 milj Skr, in review (Huvudman: Odenrick, P., medsökande, Hemphala H., H. et al)
2010 Eye-neck interactions in health and disease Vetenskapsrådet (Dnr 2010-2403). 4.2 milj kr, in review
2006 Muskuloskeletala problem och rubbningar i ögats okulomotoriska funktioner: En experimentell studie av ömsesidigt negativt förstärkande orsaksfaktorer, Swedish Council for Working Life and Social Research Grant 2005-0488, 2.000.000 Skr

Member of Docent, Licentiate or Dissertation Committees

2013 Member of mid seminar Committee, S. Glimme, Dept of Clinical Neuroscience, KI
2013
Chairmen of dissertation committee, C. Zhang, Dept of Clinical Neuroscience, KI
2012 Examiner for Jennifer Longs Ph.D. thesis Work-related musculoskeletal discomfort and injuries in Australian optometrists, University of New South Wales, Australia
2011
Member of mid seminar Committee, B. Zhang, Dept of Clinical Neuroscience, KI
2010
Member of dissertation committee, U. Sverkersten, Dept of Clinical Neuroscience, KI
2009
Member of Docent Committee for Magne Helland, Buskerud Högskola, Norge
2009 Chairmen of Dissertation Committee, F. Källmark, Dept of Clinical Neuroscience, KI
2008 Opponent Licentiate Dissertation, Hillevi Hemphälä, Linköpings University
2007 Chairmen of Dissertation Committee, S. Abdi, Dept of Clinical Neuroscience, KI
2006 Chairmen of Licentiate Committee, S. Abdi, Dept of Clinical Neuroscience, KI
2005 Member of Dissertation Committee, A. Korotov, U of Umeå, Dept. of Surgical and Preoperative Science, Sweden
2005 Member of Dissertation Committee, S. Löfgren, Dept. of Psychology, Umeå University
2004 Member of Dissertation Committee, B. Sterner, Göteborgs University/Dept. of Ophthalmology, Göteborg, Sweden
2004 Opponent midseminar, J. Sandlund, U of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research
2003 Opponent midseminar, D. Domkin, U of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research
2002 Opponent midseminar, Gustaf Gredebäck, Uppsala universitet, Dept. of Psychology, Sweden

Doctoral Students

Currently main advisor for Camilla Zetterberg, Physiotherapist, Dept. of Work Medicine, U of Uppsala
Current co-advisor for C. Zetterström, Master of optometry, Dept. Of Clinical Medicine, U of Örebro

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-11-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)