Forskning vid Akademin för hälsa och arbetsliv

Forskarexamensrätten Hälsofrämjande arbetsliv har sin bas i Akademin för hälsa och arbetsliv. Det innebär att akademins forskning successivt utvecklas inom och mellan de olika ämnena, för att inkludera olika aspekter av hälsofrämjande arbetsliv. Här presenteras akademins forskning och forskare efter forskningsämne.

Arbetshälsovetenskap

Inom forskningen kring arbetsrelaterade belastnings­skador försöker vi förstå de fysiologiska händelser i kroppen som orsakar att belastning leder till trötthet och smärta. Vi studerar arbetslivet och vad individer, företag och samhället kan göra för att öka arbetshälsa, produktion och välbefinnande. Forskning rör också metoder för att kunna mäta och träna rörelsefunktioner, och för att individanpassa och utvärdera resultat av rehabilitering.

Forskningsprojekt
Gästforskare, projektmedarbetare CBF

Forsman, Mikael, gästforskare

Folkhälsovetenskap

Forskningen handlar bland annat om hur den psykiska och fysiska hälsan i påverkas av läget på arbetsmarknaden och av förhållanden på arbetsplatsen.

Forskningsprojekt
Doktorander

Idrottsvetenskap

Forskare

Kriminologi

Forskare

Psykologi

Den forskning som bedrivs ligger inom ramen för högskolans forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv. Exempel på detta är livskvalité och mental hälsa i relation till självbiografiskt minne, beslutsfattande, psykologi och genus, flygpsykologi, samt forskning kring arbetsförmåga hos långtidssjukskrivna, äldre och funktionsnedsatta. Vi forskar också inom utvecklingspsykologi och vittnespsykologi.

Forskningsprojekt
Forskare

Boman, Eva, lektor
Eriksson, Mårten, professor
Halin, Niklas, lektor
Knez, Igor, professor
Kusterer, Hanna, lektor
Willander, Johan, lektor


Doktorander

Vårdvetenskap

Forskningen handlar om vårdpersonalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet, sjuksköterskestudenters lärande och välbefinnande, att leva med långvarig ohälsa, vård och omsorg av äldre och det goda åldrandet.

Forskare

Andersson, Benita, lektor
Björkman, Annica, lektor, docent
Björklund, Ove, lektor
Bylund Grenklo, Tove, lektor
Efverman, Anna, lektor, docent
Engström, Maria, professor
Enmarker, Ingela, professor
Eriksson, Elisabet, lektor
Hedborg, Kerstin, lektor
Hedman, Maria, lektor
Hofsten, Anna, lektor
Häggström, Elisabeth, lektor, docent
Jordal, Malin, lektor
Knudsen, Kati, lektor
Kristofferzon, Marja-Leena, lektor, docent
Lindberg, Magnus, lektor, docent
Lindberg, Maria, lektor
Mårtensson Gunilla, docent
Nilsson, Annika, lektor, docent
Olerud, Johan, lektor
Olsson, Annakarin, lektor
Porskrog Kristiansen, Lisbeth, professor
Pålsson, Ylva, lektor
Randmaa, Maria, lektor
Rubaiy, Hussein, lektor
Salzmann-Eriksson, Martin, lektor, docent
Silén, Marit, lektor
Sjölund, Britt-Marie, lektor
Skytt, Bernice, lektor, docent
Stake-Nilsson, Kerstin, lektor
Westerberg Jacobson, Josefin, lektor
Willmer, Mikaela, lektor, docent
Östlund, Ann-Sofi, lektor

Associerade forskare

Carlsson, Marianne, professor
Högberg, Hans
Kaltenbrunner, Monica
Löfmark, Anna, docent
Mamhidir Anna-Greta, docent
Thunander Sundbom, Lena
Tillberg Matsson, Karin

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-11-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)