Medicinsk vetenskap

Förebygga, diagnostisera och behandla

Medicinsk vetenskap är ett kunskapsområde där ämnen som anatomi, fysiologi, mikrobiologi, immunologi, farmakologi och sjukdomslära studeras i syfte att kunna förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar.

Utbildning

Kurser i medicinsk vetenskap ingår i sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen.

Forskning

Kontakt

Ämnesansvarig
Johan Olerud, Lektor
E-post: johan.olerud@hig.se
Telefon: 070-6913192

Personallista Medicinskvetenskap

Sarah Karlsson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för vårdvetenskap
 Telefon: +4626645024
 E-post: sarah.karlsson@hig.se
 Rum: 51:333e
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-10-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)