Social och kulturell hållbarhet

Social och kulturell hållbarhet handlar om frågor som har att göra med människans möjligheter att uppfylla sin potential. Beroende på var i världen eller var i livet vi befinner oss, ser behoven olika ut. Det kan handla om religionsfrihet eller att hitta balansen i livet i ett utvecklat samhälle. Det kan även röra sig om möjlighet till utbildning, försörjning och fred.

Vår definition av social hållbarhet

För Högskolan i Gävle innebär social och kulturell hållbarhet följande:

  • att långsiktiga processer formar de sociala villkoren för framtida generationer
  • att det sociala och ekonomiska livet i dag och i framtiden uppfyller grundläggande mänskliga behov som till exempel försörjning, rättvisa, hälsa, utbildning, kultur, religion, fred, mänskliga rättigheter, balans i livet, motivation.

Human Development Index (HDI)

Human Development Index (HDI) ett mått som, i tillägg till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, sammanfattar vad som är centrala dimensioner av mänsklig utveckling:

  • ett långt och friskt liv (förväntad livslängd)
  • att vara kunnig (förväntad utbildningslängd)
  • att ha en anständig levnadsstandard (köpkraft och bruttonationalinkomst).

Läs mer om HDI

Happy Planet Index (HPI)

En variant av HDI är Happy Planet Index (HPI). Det bygger på statistik för varje land om hur nöjda människor är med sina liv, förväntad genomsnittlig livslängd, ojämlikhet mellan personer och ekologiskt fotavtryck, den effekt som varje person bosatt i ett land har. Rika västländer har ofta lägre HPI än fattigare länder där människor har mindre ekologisk fotavtryck.

Läs mer om HPI 

Publicerad av: Mats Olsson Sidansvarig: Inger Helldal Sidan uppdaterades: 2018-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)