Förståelse av helhetssyn och behov av långsiktighet

För att livet och utvecklingen ska kunna fortsätta på ett hållbart sätt krävs ett långsiktigt samspel mellan de olika ekologiska, sociala och ekonomiska system. Människor måste se sig själva som en del av ekosystemet och inse att det finns gränser för tillväxt. Vi alla har ett ansvar och måste förvalta resurserna på vår planet långsiktigt. Det kräver kommunikation, etik och transparens för att allas behov kan bli tillgodosedda.

Vår definition av helhetssyn och långsiktighet

För Högskolan i Gävle innebär helhetssyn och långsiktighet följande:

  • Ett långsiktigt samspel mellan de olika ekologiska, ekonomiska och sociala, systemen till exempel människor som en del av ekosystemet, gränser för tillväxt, ansvar, förvaltning, långsiktigt tänkande, kommunikation, etik och transparens.

En säker och rättvis plats

Den internationella hjälporganisationen Oxfam har sammanställt de olika delarna som visar jordens gränser och de sociala gränserna inom vilka vi människor tryggt kan leva och må bra.

The 11 dimensions of the social foundation

Läs Oxfams rapport om en säker och rättvis plats för mänskligheten:

Publicerad av: Inger Helldal Sidansvarig: Inger Helldal Sidan uppdaterades: 2020-06-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)