Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser och begreppet används för att definiera och förklara det värde som resurser har i dag, och det värde som de skulle kunna ha i framtiden. Till exempel kan värdet förklaras med hjälp av indikatorer såsom förädlingsvärde, tillgångar och skulder, besparingar, inkomster samt patent och immateriella tillgångar.

Ekonomisk hållbarhet är en integrerad del av hållbarhet och innebär att använda, vårda och underhålla resurser (mänskliga och materiella) för att skapa långsiktigt hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara resurser som icke förnyelsebara resurser. Med andra ord, vi ska hushålla med ändliga resurser i dag så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.

Vår definition av ekonomisk hållbarhet

De långsiktiga kostnaderna för förbrukningen av resurser (mänskliga och materiella) ingår i de ekonomiska beräkningarna.

  • Vi ska hushålla långsiktigt med resurser.
  • Vi ska leva på "avkastningen” av jordens tillgångar – inte förbruka dem.
  • Långsiktig ekonomisk hållbarhet handlar om nuvarande och framtida värdet av naturresurser, som dricksvatten, samt om produkter, investeringar, konsumtion, marknader och ekonomin globalt.
Publicerad av: Mats Olsson Sidansvarig: Inger Helldal Sidan uppdaterades: 2018-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)